Єдиний податок

Передання основних засобів засновникам при виході їх із засновницького складу

Чи виникає об’єкт оподаткування у платника єдиного податку — юридичної особи у разі повернення основних засобів (нерухомого майна) учаснику (засновнику) товариства при його виході з засновницького складу, якщо внески до статутного капіталу здійснювались у грошовій формі, а вартість таких засобів є більшою за розмір внеску?


Згідно з пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу доходом платника єдиного податку — юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі.

Відповідно до пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу основними засобами є матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин, наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Товари — це матеріальні та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення (пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу). Тобто у розумінні Податкового кодексу основні засоби є товарами.

Підпунктом 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 зазначеного Кодексу встановлено, що продажем (реалізацією) товарів є будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

При продажу основних засобів юридичними особами — платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продано після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу (п. 292.2 ст. 292 Податкового кодексу).

Таким чином, передання основних засобів засновникам юридичної особи — платника єдиного податку при виході їх із засновницького складу замість грошового внеску до статутного фонду прирівнюється до продажу основних засобів.

Об’єкт оподаткування у платника єдиного податкуюридичної особи не виникає, якщо вартість основних засобів дорівнює або вища за вартість внеску в грошовій формі до статутного фонду юридичної особи.

У разі якщо вартість основних засобів є нижчою за вартість внеску до статутного фонду, частину внеску засновника, яка залишається неповернутою, у разі його виходу із засновницького складу юридична особа — платник єдиного податку повинна включити до складу доходу.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42