Новини

Дискусійний майданчик

Відбулося засідання Узгоджувальної робочої групи УСПП, ООРУ і ДПС України щодо розгляду проблемних питань.

В усьому світі рух у напрямі розвитку цивілізованого державно-приватного партнерства є основним двигуном перетворень в економіці, що позитивно впливають на якість життя суспільства. «Ми дуже вдячні Українському союзу промисловців і підприємців за роботу, проведену в 2011 р. Це дійсно конструктивний і відвертий діалог, спрямований на вирішення нагальних питань, що виникають між владою й бізнесом у процесі застосування на практиці оновленого податкового законодавства», — зазначив заступник Голови ДПС України Сергій Лекарь, відкриваючи чергове засідання Узгоджувальної робочої групи УСПП, ООРУ і ДПС України щодо розгляду проблемних питань.


Порядок денний заходу охоплював питання включення до складу витрат за ІІ квартал 2011 р. залишків від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за попередні податкові роки, що залишилися непогашеними станом на 1 квітня поточного року; внесення змін до Податкового кодексу України в частині визначення курсових різниць за деякими операціями в іноземній валюті та ін. Крім того, підприємці висловили побажання отримати роз'яснення з питань практичної реалізації норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності», щодо особливостей річного перерахунку податку на доходи фізичних осіб у випадку його переплати за наслідками щомісячних нарахувань.

Перший віце-президент УСПП Сергій Прохоров наголосив, що завдяки дискусійному майданчику, створеному цією організацією і ДПС України, вдається досягати компромісу і спільними зусиллями наближати Україну до європейських стандартів. «Між нами є порозуміння, а головне — бажання бути активними учасниками формування в нашій державі такого законодавчого поля, яке, з одного боку, сприятиме забезпеченню наповнення бюджету, а з іншого — зробить комфортним ведення бізнесу в Україні», — переконаний представник підприємницького середовища.

У 2012 р. сторони домовилися працювати так само плідно й результативно.


Ольга ГЕРМАНОВА,
germanova@visnuk.com.ua