Єдиний податок

Відмова сільгосптоваровиробника від спрощеної системи оподаткування протягом звітного року

Чи може платник єдиного податку четвертої групи протягом звітного року відмовитися від спрощеної системи або обрати іншу групу єдиного податку?


Відповідно до п. 294.1 ст. 294 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку четвертої групи є календарний рік.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду (п. 294.2 ст. 294 Податкового кодексу).

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку четвертої групи здійснюється відповідно до підпунктів 298.8.1 — 298.8.4 п. 298.8 ст. 298 цього Кодексу.

Сільськогосподарські товаровиробники для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку мають подати до 20 лютого поточного року документи, перелік яких установлено пп. 298.8.1 вищезазначеного пункту.

Згідно з пп. 298.8.4 п. 298.8 ст. 298 цього Кодексу у разі коли у податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва становить менш як 75%, сільськогосподарський товаровиробник сплачує податки в наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

Для того щоб перейти протягом звітного року на загальну систему оподаткування або обрати іншу групу спрощеної системи оподаткування, платник єдиного податку четвертої групи зобов’язаний подати уточнену декларацію.

Перехід до третьої групи платників єдиного податку може бути здійснено за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу.

Згідно з пп. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 цього Кодексу суб’єкт господарювання може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу за місцем податкової адреси не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Тобто платник єдиного податку четвертої групи може протягом звітного року самостійно відмовитися від спрощеної системи та перейти на загальну систему оподаткування або обрати іншу групу єдиного податку.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42