Соціальне страхування

Оптимізація зарплати і її вплив на розмір пенсії

Розмір пенсії в солідарній системі залежить від страхового стажу особи та зарплати (доходу), яку вона отримувала протягом трудової діяльності та з якої було сплачено внески до Пенсійного фонду України. Основний закон, який регламентує порядок обчислення пенсій у солідарній системі, — це Закон про пенсійне страхування.


Пенсія за віком визначається як добуток коефіцієнта страхового стажу застрахованої особи на осучаснену зарплату для обчислення пенсії.

Коефіцієнт страхового стажу визначається за формулою, встановленою у ст. 25 Закону про пенсійне страхування.

Наприклад, страховий стаж особи становить 33 роки 5 місяців. Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням величини оцінки одного року стажу 1,35% – 0,45113 = (33 × 12 + 5) × 1,35) : 1200.

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії враховується за весь період страхового стажу починаючи з 01.07.2000 р. — за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами у період до 01.01.2016 р. для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв.

Але якщо страховий стаж починаючи з 01.07.2000 р. становить менше ніж 60 місяців, крім заробітку за даними системи персоніфікованого обліку, для обчислення пенсії обов’язково враховується і надалі в цьому випадку враховуватиметься заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000 р. незалежно від перерв на підставі довідки підприємства чи архівної установи.

У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено вище, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

Тобто якщо особа, яка звертається за призначенням пенсії, після липня 2000 р. весь час працювала, то розмір її пенсії, наприклад, у квітні цього року визначатиметься із заробітку аж за чотирнадцять років 9 місяців або 177 місяців. Ймовірно, що не завжди у цей період особа мала високий заробіток, тобто в деяких місяцях коефіцієнти заробітку будуть невисокими.

У випадку якщо у певні періоди (після липня 2000 р.) людина перебувала на обліку в центрі зайнятості (у період отримання допомоги, який зараховується до страхового стажу, до заробітку для обчислення пенсії враховується мінімальна заробітна плата). Тобто коефіцієнти заробітку звичайно в цей період будуть мінімальними.

На цей випадок закон передбачає можливість проведення оптимізації заробітку.

Вище зазначено, що заробіток для обчислення пенсії визначається за немалий період. Із цього періоду Закон про пенсійне страхування дає змогу виключити (за вибором пенсіонера*) періоди до 60 календарних місяців страхового стажу з урахуванням будь-яких періодів отримання допомоги по безробіттю незалежно від перерв та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі складають не більш як 10% тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі.

Наприклад, страховий стаж особи становить 34 роки 8 місяців, в тому числі 12 місяців (два рази по півроку в 2001 р. та у 2005 р.) — особа отримувала допомогу в центрі зайнятості. Загалом із заробітку можна вилучити 41 місяць (10% від страхового стажу). Період отримання допомоги протягом 12 місяців (хоча і не підряд) виключаємо із підрахунку заробітку, а потім шукаємо ще — будь-які 29 місяців страхового стажу з низькими коефіцієнтами, але вже підряд.

Вилучаються лише коефіцієнти заробітку, а стаж за ці місяці особа не втрачає. До страхового стажу вилучені періоди зараховуватимуться.

Тож оптимізація заробітку завжди сприяє підвищенню його коефіцієнта і як наслідокзбільшенню розміру пенсії.

Додатково (понад 10% страхового стажу) за період з 01.07.2000 р. до 01.01.2005 р. за бажанням особи можуть бути виключені періоди:

  • строкової військової служби;
  • навчання (зараховується до стажу до 31.12.2003 р.);
  • догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку**.

Крім того, можуть бути виключено періоди (також понад 10% страхового стажу), коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до п. 8 ст. 11 Закону про пенсійне страхування (особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, СБУ, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також в органах МВС України), п. 13 цієї статті (особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) і п. 14 цієї статті (один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства).

При цьому в усіх випадках, крім випадку, коли страховий стаж становить менший період, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.

Приклад. Жінка, якій призначено пенсію з 10.12.2014 р., виявила бажання обчислити пенсію із заробітної плати за періоди: з 01.03.95 р. по 28.02.2000 р. та за всі періоди страхового стажу з 01.07.2000 р. по травень 2014 р. (у травні її було звільнено з роботи). Страховий стаж37 років 5 місяців (у тому числі у період з 01.07.2002 р. по 30.04.2003 р. вона отримувала допомогу по безробіттю, 01.05.2003 р. влаштувалася на роботу та з 01.06.2006 р. по 31.03.2008 р. перебувала у відпустці по догляду за онуком до досягнення ним трирічного віку та отримувала відповідну допомогу).

Відповідно до ст. 11 Закону про пенсійне страхування особи, які згідно із законами отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Отже, весь час перебування у частково оплачуваній відпустці зараховано до страхового стажу при призначенні пенсії цієї жінки.

Страховий стаж 37 років 5 місяців — це 449 місяців. Отже, максимально може бути вилучено 44 місяці. Спочатку вилучаємо 10 місяців, коли вона отримувала допомогу у центрі зайнятості, а потім — 34 місяці підряд (припустимо, що це будуть періоди: з 01.03.98 р. по 28.02.2000 р. та з 01.07.2000 р. по 30.04.2001 р.).

Крім того, виключаємо весь період отримання допомоги по догляду за онуком (понад 10% від страхового стажу).

 

Вплив подвоєного стажу на порядок оптимізації заробітку

Наприклад, особа має 46 років страхового стажу, в тому числі 6 років працювала в психіатричному чи інфекційному закладі охорони здоров’я, де стаж подвоюється.

Відповідно до норм ст. 60 Закону про пенсійне забезпечення (стаж до 01.01.2004 р. обчислюється з урахування норм цього Закону) робота в лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) з лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого-анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Однак під час оптимізації заробітку страховий стаж враховується в одинарному розмірі. Тобто страховий стаж цієї особи становить 46 років, а для оптимізації враховуватиметься 40 років (без подвоєння).

 

Порядок оптимізації та перерахунок пенсії

Порядок оптимізації, про який було роз’яснено вище, набрав чинності з 01.07.2013 р. Тобто він застосовується, якщо пенсія призначається після зазначеної дати. Однак під час перерахунку пенсії такий порядок застосовуватиметься, якщо йдеться про перерахунок згідно з частиною четвертою ст. 42 Закону про пенсійне страхування (із стажу та заробітку, набутого після призначення чи попереднього перерахунку пенсії) або при переведенні з одного виду пенсії на інший після набрання чинності зазначеними змінами.

Приклад. Пенсію було призначено у лютому 2013 р., коли діяв інший порядок оптимізації. Страховий стаж особи становив 35 років 6 місяців. Із заробітку вилучено 9 місяців отримання допомоги по безробіттю за 20012002 рр., а низький заробіток за 5 місяців у 20092010 рр. не виключено (оскільки між отриманням допомоги у центрі зайнятості та роботою була висока заробітна плата). Особа продовжує працювати. Чи виключатимуться при наступному перерахунку пенсії (у 2015 р.) із заробітку спочатку періоди отримання допомоги по безробіттю, а потім низький заробіток за інший період роботи підряд?

Якщо у 2015 р. цій особі доцільно провести перерахунок пенсії зі стажу та врахувати заробіток, отриманий під час роботи після призначення пенсії, застосовуватиметься новий порядок оптимізації заробітку. Якщо, наприклад, страховий стаж становитиме 37 років 6 місяців, із заробітку можна вилучити 45 місяців (10% від страхового стажу). Спочатку виключаємо із підрахунку заробітку період отримання допомоги протягом 9 місяців, а потім шукаємо будь-які 36 місяців страхового стажу, але вже підряд з низькими коефіцієнтами.

При цьому для розрахунку має залишитися заробіток не менше ніж за 60 місяців.

І не завжди особі вигідно виключати максимальну кількість місяців із періоду заробітку. На жаль, не часто, але все ж таки трапляються випадки, коли у пенсіонера заробіток був стабільно високим. У цьому разі під оптимізацію може підпасти період менший максимального, наприклад при страховому стажі 32 роки вигідно виключити лише 5 — 6 місяців. Виключення більшої кількості місяців може призвести до зменшення середнього коефіцієнта заробітку особи. А це не припустимо, бо зменшиться розмір пенсії.

__________________
*Зазвичай пенсіонер самостійно не може визначити, який період слід виключити для підвищення заробітку для обчислення пенсії, в такому випадку йому слід звернутися до фахівців Пенсійного фонду України.
**Особою надається довідка з місця роботи про період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42