Соціальне страхування

Індексація заробітної плати у травні та червні 2015 року

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

З урахуванням змін, внесених Законом № 76 до Закону про індексацію, проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін перевищить поріг індексації, встановлений у розмірі 101%.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення заробітної плати місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати перевищує суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця (у базовому місяці значення індексу споживчих цін приймається за 1,0 або 100%) наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати є меншою за суму індексації, яка виплачується на момент підвищення, то здійснюється підвищення розміру заробітної плати та виплачується сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення заробітної плати.

Оскільки на підприємствах, в установах та організаціях підвищення заробітної плати (з урахуванням підвищення доплат, надбавок та інших виплат, які не мають разового характеру і передбачені чинним законодавством) відбувається у різні періоди, базові місяці для обчислення індексу для проведення індексації можуть бути різними. Підприємства, установи та організації мають самостійно здійснювати розрахунки індексів для проведення індексації на підставі офіційних публікацій Держстату України.

За даними Держстату України, індекси споживчих цін (далі — ІСЦ), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації (%), наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Рік

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

2014

100,2

100,6

102,2

103,3

103,8

101,0

100,4

100,8

102,9

102,4

101,9

103,0

2015

103,1

105,3

110,8

114,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у травні та червні 2015 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Базові місяці при обчисленні ІСЦ для проведення індексації
(місяці підвищення заробітної плати)

Величина приросту ІСЦ для проведення індексації у 2015 р. (%):

у травні

у червні

у 2014 р.

 

 

січень

49,8

70,8

лютий

49,0

69,8

березень

45,8

66,2

квітень

41,1

60,9

травень

35,9

55,0

червень

34,6

53,5

липень

34,1

52,6

серпень

33,0

51,7

вересень

29,3

47,4

жовтень

26,3

43,9

листопад

23,9

41,2

грудень

20,3

37,1

у 2015 р.

 

 

січень

16,7

33,0

лютий

10,8

26,3

березень

-

14,0

квітень

-

-

 

Приклад обчислення суми індексації

Підвищення заробітної плати працівників відбулось у січні 2014 р. (базовий місяць), і до травня 2015 р. заробітна плата не збільшувалася.

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у травні 2015 р. у такому випадку становить 49,8%.

Розрахунок ІСЦ:

49,8% = 1,028 × 1,033 × 1,038 ×  1,014 × 1,037 × 1,024 × 1,019 × 1,030 × 1,031 × 1,053 × 1,108 × 100100,

де

1,028ІСЦ за лютийберезень 2014 р. (100,6 × 1,022 : 100),

1,033ІСЦ за квітень 2014 р. (103,3 : 100),

1,038ІСЦ за травень 2014 р. (103,8 : 100),

1,014ІСЦ за червеньлипень 2014 р. (101,0 × 1,004 : 100),

1,037ІСЦ за серпеньвересень 2014 р. (100,8 × 1,029 : 100),

1,024ІСЦ за жовтень 2014 р. (102,4 : 100),

1,019ІСЦ за листопад 2014 р. (101,9 : 100),

1,030ІСЦ за грудень 2014 р. (103,0 : 100),

1,031ІСЦ за січень 2015 р. (103,1 : 100),

1,053ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 : 100),

1,108ІСЦ за березень 2015 р. (110,8 : 100).

ІСЦ за квітень 2015 р. перевищив поріг індексації і становив 114%, тому у червні 2015 р. індексація має здійснюватись з урахуванням цього індексу на величину приросту індексу споживчих цін 70,8% (1,028 × 1,033 × 1,038 × 1,014 × 1,037 × 1,024 × 1,019 × 1,030 × 1,031 × 1,053 × 1,108 × 1,140 × 100100).

Обчислення суми індексації

Заробітна плата за травень 2015 р. становитиме 2300 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у 2015 р.: у січні — листопаді 1218 грн., у грудні — 1378 грн.).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у  травні 2015 р., якщо підвищення заробітної плати було у січні 2014 р., становить 49,8%.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 606,56 грн. (1218 × 49,8 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 2906,56 грн. (2300 + 606,56).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42