Митна справа

Зміни Європейського Союзу до правил визначення походження товарів

Регламентом № 1150/2014 до 31 грудня 2015 р. продовжено дію автономних тарифних преференцій до товарів походженням з України, запроваджених Регламентом № 374/2014.

Підставою для застосування до товарів Автономних торговельних преференцій є сертифікат походження за формою «EUR.1». При цьому для визначення походження товарів з України застосовуються правила походження товарів відповідно до Регламенту № 2454/93.

На період дії автономних тарифних преференцій залишаються преференції, які застосовуються до товарів походженням з України в рамках Генеральної системи преференцій на підставі сертифікатів походження за формою «А». При цьому правила походження товарів за Автономними торговими преференціями не є ідентичними правилам Генеральної системи преференцій.

Комісією Європейського Союзу затверджено Регламент № 2015/428, яким внесено зміни до регламентів № 2454/93 та № 1063/2010, зокрема до деяких положень правил визначення походження товарів, які застосовуються в рамках Генеральної системи преференцій та Автономних торговельних преференцій.

У рамках Генеральної системи преференцій

Регламентом № 2015/428 внесено такі зміни до Регламенту № 1063/2010:

статтею 1 (23) пункт 2 статті 97L доповнено підпунктом (с), згідно з яким експортери мають змогу одержати сертифікат походження форми «А» після вивозу продукції у разі, коли «кінцевий пункт призначення відповідних продуктів було визначено під час їх транспортування або зберігання і після можливого дроблення партії, згідно зі ст. 74» (неофіційний переклад);

статтею 1(7) викладено в новій редакції статтю 74:

«1. Продукти, задекларовані для вільного обігу в Європейському Союзі, мають бути тими самими продуктами, що експортувалися з країни-бенефіціара, з якої вони, як вважається, походять. Вони не мають бути змінені, трансформовані у будь-який спосіб або піддані операціям, окрім операцій зі збереження їх у задовільному стані або додавання, або проставлення відміток, етикеток, печаток або якої-небудь іншої інформації для забезпечення дотримання конкретних національних вимог, що застосовуються в Союзі, до того як будуть заявлені для випуску у вільний обіг.

2. Продукти, імпортовані до країни-бенефіціара з метою кумуляції відповідно до статей 84, 85 або 86, мають бути тими самими продуктами, що експортувалися з країни, з якої вони, як вважається, походять. Вони не мають бути змінені, трансформовані у будь-який спосіб або піддані операціям, відмінним від операцій зі збереження їх у задовільному стані, до того як будуть задекларовані до відповідних митних процедур у країні імпорту.

3. Зберігання продуктів може мати місце за умови, що вони залишаються під митним контролем в країні або країнах транзиту.

4. Дроблення партії може мати місце, коли воно здійснюється експортером або під його відповідальність, за умови, що продукти залишаються під митним контролем у країні або країнах транзиту.

5. Узгодженість з пунктами 1 — 4 вважається виконаною, якщо митні органи не мають підстав вважати протилежне. В таких випадках митні органи можуть запросити декларанта надати доказ відповідності, який може бути надано будь-яким засобом, включаючи договірні транспорті документи, такі як коносамент або дійсний чи конкретний доказ, на підставі маркування або нумерації пакетів, або будь-який доказ, який відноситься до самих товарів» (неофіційний переклад);

статтею 1 (26) доповнено Перелік продуктів та операцій з обробки/переробки, які надають статус походження, наведений у частині II додатка 13а до Регламенту № 1063/2010, товарною позицією 6212 Гармонізованої системи з новим критерієм походження:

Позиція Гармонізованої системи

Опис товару

Обробка або переробка, виконана з матеріалами непреференційного походження, що надає статус преференційного походження

(1)

(2)

(3)

ex 6212

Трикотажні вироби машинного або ручного в’язання:

отримані за допомогою зшивання разом або збирання у інший спосіб двох або більше частин в’язаної тканини або тканини, в’язаної гачком, що була розрізана за формою, або отримані безпосередньо у формі

 

В’язання та збирання (включаючи розрізання) (7) (9)

 

Інші

Дрібнопрядіння натуральних та/або штучних комплексних ниток або витіснення штучної комплексної нитки, що у кожному випадку супроводжується в’язанням (в’язана у певній формі продукція),

або

фарбування пряжі із натуральних волокон, що супроводжується в’язанням (в’язана у певній формі продукція) (7)

 

(7) для спеціальних умов, пов’язаних з продукцією, виготовленою із суміші текстильних матеріалів, див. вступні положення 6.

(9) див. вступні положення 7.

У рамках Автономних торговельних преференцій

Статтею 1(25) Регламенту № 2015/428 доповнено статтю 109 Регламенту № 2454/93 (розділ IV, глава 2, підрозділ 2):

графа 7 сертифіката з перевезення товару «EUR.1» або декларація інвойс має містити такий запис:

«Autonomous trade measures» або «Mesures commerciales autonomes».

Регламент № 2015/428 набрав чинності з 21 березня 2015 р., крім статей 1 (7) та 1 (23), які застосовуються з 1 січня 2015 р.

«Гарячі лінії»

Дата: 4 червня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42