Новини

Акт на право власності на земельну ділянку оформлено на громадянина

Чи є платником земельного податку фізична особа — підприємець, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування, за земельну ділянку, що використовується нею у підприємницькій діяльності, якщо акт на право власності на земельну ділянку оформлено на громадянина?


Відповідно до п. 6 Указу про спрощену систему суб’єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником плати (податку) за землю.

Згідно з пп. «г» пп. 1 п. 1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу в частині оподаткування суб’єктів малого підприємництва Указ про спрощену систему застосовується з урахуванням того, що платники єдиного податку не є платниками земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності.

Відповідно до ст. 125 Земельного кодексу право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Згідно з п. 1 ст. 3 Господарського кодексу під господарською діяльністю слід розуміти діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямовану на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Господарська діяльність, яка здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом.

З урахуванням вищевикладеного фізична особа — підприємець, якаперебуває на спрощеній системі оподаткування, не є платником земельного податку лише за земельні ділянки, що використовуються неюдля провадження підприємницької діяльності, тобто за ті ділянки, які надані їй у встановленому чинним законодавством порядку саме для здійснення підприємницької діяльності і доходи від провадження якої оподатковуються єдиним податком.

За земельні ділянки, що надавалися фізичній особі в установленому чинним законодавством порядку саме для комерційного призначення, земельний податок повинен сплачуватися на загальних підставах.