Митна справа

Гарантування дотримання умов перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України

Питання гарантій забезпечення виконання зобов’язань перед митницями ДФС визначено положеннями розділу Х Митного кодексу.

Відповідно до частини першої ст. 305 цього Кодексу у випадках, визначених зазначеним Кодексом, виконання зобов’язань осіб, що випливають з митних процедур, здійснюється шляхом надання митницям ДФС забезпечення сплати митних платежів у способи, передбачені для відповідної митної процедури.

Так, згідно з частиною другою цієї статті надання митницям ДФС забезпечення сплати митних платежів є обов’язковим при ввезенні на митну територію України та/або переміщенні територією України прохідним та внутрішнім транзитом товарів відповідно до переліку, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перелік таких товарів затверджено постановою № 461.

Згідно з пп. «а» п. 2 частини другої ст. 91 Митного кодексу внутрішнім транзитом є переміщення товарів від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до митниці ДФС, розташованої на митній території України.

Статтею 306 цього Кодексу визначено, що способами забезпечення сплати митних платежів є, зокрема:

  • фінансові гарантії;
  • гарантування на умовах Конвенції МДП.

Гарантування на умовах Конвенції МДП як захід гарантування доставки товарів (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів), що перебувають під митним контролем, до митниці призначення застосовується за умови, що товари під час перевезення перетинають митний кордон України, а їх перевезення на всьому маршруті або на його частині здійснюється автомобільним транспортом (частина перша ст. 316 Митного кодексу).

У разі перевищення сумою митних платежів суми гарантії за Конвенцією МДП застосовуються інші форми забезпечення сплати митних платежів, передбачені Митним кодексом.

Також слід зазначити, що згідно з частиною першою ст. 148 цього Кодексу поміщення товарів у митний режим переробки на митній території здійснюється з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами. Заходи гарантування дотримання митного режиму переробки на митній території застосовуються до товарів, визначених Кабінетом Міністрів України, при поміщенні яких у митний режим переробки на митній території застосовуються фінансові гарантії згідно з розділом X Митного кодексу.

Постановою № 295, зокрема, встановлено, що фінансові гарантії відповідно до розділу X цього Кодексу застосовуються при поміщенні у митний режим переробки на митній території України товарів групи 17 згідно з УКТ ЗЕД (цукор і кондитерські вироби з цукру).

Частиною першою ст. 309 Митного кодексу визначено такі форми, у яких здійснюється забезпечення сплати митних платежів фінансовою гарантією:

  • надання фінансової гарантії, виданої гарантом (гарантія, що надається у вигляді документа);
  • внесення коштів на відповідний рахунок або в касу митниці ДФС (грошова застава).

Фінансова гарантія видається гарантом і надається митниці ДФС особою, відповідальною за сплату митних платежів, або будь-якою іншою особою на користь особи, відповідальної за сплату митних платежів, якщо інше не передбачено Митним кодексом. Фінансова гарантія діє на всій митній території України (частина третя ст. 307 цього Кодексу).

Частиною шостою зазначеної статті встановлено, що фінансова гарантія як забезпечення сплати митних платежів не надається, якщо сума митних платежів, що підлягають сплаті, не перевищує суму, еквівалентну 1000 євро.

Фінансова гарантія може бути індивідуальною (одноразовою), багаторазовою та генеральною.

Вивільнення (повернення) фінансової гарантії здійснюється не пізніше 2 годин після отримання відповідною митницею ДФС підтвердження фактичного виконання зобов’язань, забезпечених гарантією (частина сьома ст. 307 Митного кодексу).

Внесення грошової застави здійснюється у валюті України. При виконанні зобов’язання, забезпеченого грошовою заставою, сплачені кошти підлягають поверненню особі, яка внесла цю заставу, або уповноваженій нею особі не пізніше трьох банківських днів (частини перша та четверта ст. 313 вищезазначеного Кодексу).

Повернення грошової застави може здійснюватися у будь-якій митниці ДФС, навіть якщо вона вносилася на рахунок іншої митниці ДФС.

За письмовою заявою особи, яка внесла грошову заставу, або уповноваженої нею особи кошти, внесені як грошова застава, можуть бути використані для сплати митних платежів або для забезпечення сплати митних платежів за іншим зобов’язанням зазначеної особи перед митницею ДФС.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42