ЄСВ

Розрахунок понижуючого коефіцієнта, якщо на підприємстві є мобілІзовані

Чи включаються до бази нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці та середньомісячної кількості застрахованих осіб виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, при розрахунку підприємством понижуючого коефіцієнта?


Пунктом 95 розділу VІІІ Закону про ЄСВ передбачено, що до 31.12.2015 р. при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах розмір єдиного внеску, встановлений частиною п’ятою та абзацом другим частини шостої ст. 8 цього Закону для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому пункту першого частини першої ст. 4 зазначеного Закону, застосовується з понижуючим коефіцієнтом, якщо платником виконуються одночасно певні умови.

Однією з обов’язкових умов для застосування понижуючого коефіцієнта при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах є збільшення бази нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці на 20% і більше порівняно з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 р. у розрахунку на одну застраховану особу.

База нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці — це сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах, на яку нараховується єдиний внесок у звітному місяці 2015 р., поділена на кількість застрахованих осіб платника у звітному місяці 2015 р., яким нараховано виплати.

Проте оскільки понижуючий коефіцієнт не застосовується до ставки єдиного внеску для підприємств, установ, організацій за працюючих інвалідів (8,41%) та до всіх ставок єдиного внеску у вигляді утримання (3,6, 6,1, 2,6, 2, 2,85%), то при розрахунку всіх показників кількість працюючих інвалідів та нарахована їм заробітна плата (дохід) не враховуються. Відповідно база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці визначатиметься як сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах, на яку нараховується єдиний внесок у звітному місяці 2015 р., зменшена на суму нарахованої заробітної плати працюючих інвалідів (за наявності), поділена на кількість застрахованих осіб платника у звітному місяці 2015 р., яким нараховано виплати, зменшену на кількість працюючих інвалідів (за наявності), яким у звітному місяці нараховано виплати.

Згідно з частиною сьомою ст. 7 Закону про ЄСВ єдиний внесок не нараховується на виплати та не утримується з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Порядком № 105 визначено механізм виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

При цьому у додатку 2 до Порядку № 435 передбачено нові коди категорій застрахованих осіб, зокрема «Код категорії ЗО» — 48, за яким роботодавець відображає (у таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 435) мобілізованих найманих працівників, яким нараховує середній заробіток, та подає звіти на отримання компенсаційних виплат із бюджету і відповідно отримує такі компенсації. Суми, відображені щодо зазначеної категорії застрахованих осіб, визначаються лише у графі 1.1 з перенесенням до графи 1 додатка 4. Тобто у графі 2 додатка 4 до Порядку № 435 та у полі «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати» мобілізовані наймані працівники, що отримують компенсаційні виплати із бюджету, не відображаються.

Враховуючи вищезазначене, виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, не включаються до бази нарахування єдиного внеску та середньомісячної кількості застрахованих осіб при розрахунку понижуючого коефіцієнта.

«Гарячі лінії»

Дата: 28 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42