ЄСВ

Контроль банками коштів для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності

Абзацом першим частини другої ст. 24 Закону про ЄСВ визначено, що банки приймають від платників єдиного внеску, зазначених у п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (пере-рахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником розрахункових документів про їх перерахування для сплати відповідних сум єдиного внеску або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що реалізує політику у сфері адміністрування єдиного внеску, за погодженням з Нацбанком України та центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення.

Нарахування єдиного внеску у розумінні абзацу першого частини другої ст. 24 Закону про ЄСВ — це обов’язкові внески підприємств, організацій та установ усіх форм власності до фіскальних органів. Обчислюються у відсотках до сум оплати праці за встановленими цим Законом ставками. Вони не впливають на розмір заробітної плати, оскільки здійснюються за рахунок роботодавця.

Водночас утримання із заробітної плати — це вирахування грошових сум із заробітної плати працівника, що проводяться робото-давцем у випадках, передбачених законодавством.

Відповідно до ст. 24 Закону про ЄСВ розроблено Порядок № 453.

Пунктом 2 цього Порядку визначено, що банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (пере-рахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону про ЄСВ нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником єдиного внеску розрахункових документів (документів на переказ готівки) про їх перерахування для сплати сум єдиного внеску. Суми, сплачені за цими документами, мають становити не менше 1/3 від суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної у грошових чеках, платіжних дорученнях та інших розрахункових документах.

Отже, сума утриманого із заробітної плати єдиного внеску не враховується при заповненні довідки-розрахунку згідно з додатком 2 до Порядку № 453.

Абзацом сьомим п. 1 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ визначено, що платниками єдиного внеску є, зокрема, роботодавці — підприємства, установи, організації, які виплачують допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах, допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, — для осіб, зазначених, зокрема, у п. 11 частини першої ст. 4 цього Закону.

Єдиний внесок для роботодавців нараховується, зокрема, на суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, допомоги або компенсації відповідно до законодавства. Таким чином, допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах є базою для нарахування єдиного внеску.

Як зазначено вище, роботодавці під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі).

Якщо єдиний внесок, нарахований на ці виплати, вже сплачено у встановлені строки або за результатами звірення стану розрахунків платника з фіскальним органом за платником визнано переплату єдиного внеску, сума якої перевищує суму внеску, що підлягає сплаті, або дорівнює їй, сплачувати єдиний внесок не потрібно. Із сум нарахованого, але не виплаченого доходу (заробітної плати) платники зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця.

Таким чином, у платників можуть виникати розбіжності у строках виплати доходу та строках сплати єдиного внеску, зокрема в частині виплати лікарняних або сум допомоги по вагітності та пологах, за яких строки нарахування та виплати не збігаються у зв’язку з фінансуванням цих виплат Фондом соціального страхування України через окремі рахунки. Отже, отримуючи суми коштів на виплату доходів, з яких уже сплачено єдиний внесок у граничні строки, платник єдиного внеску повинен надати банку узгоджену довідку-розрахунок згідно з додатком 2 до Порядку № 453.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42