Єдиний податок

Лізинг інтелектуальної власності

Чи може юридична особа — платник єдиного податку третьої групи здійснювати діяльність згідно з КВЕД ДК 009:2010 «77.44 — Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами»?


Відповідно до обмежень, встановлених пп. 291.5.4 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу щодо здійснення діяльності платниками єдиного податку першої — третьої груп, не можуть бути платниками єдиного податку страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів.

Згідно з п. 1 ст. 1 Закону № 2664 фінансова установа — це юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, інших послуг (операцій), пов’язаних з наданням фінансових послуг.

Фінансовими послугами є операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів (п. 5 ст. 1 Закону № 2664).

Згідно зі ст. 4 Закону № 2664 фінансовий лізинг належить до фінансових послуг.

Частиною першою ст. 7 цього Закону визначено, що юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов’язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом 30 календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ.

Відповідно до п. 2.1 Положення № 21 юридична особа має можливість надавати послугу з фінансового лізингу, якщо у предметі діяльності, визначеному установчими (засновницькими) документами, передбачено здійснення діяльності з надання послуг з фінансового лізингу та враховано вимоги законодавства щодо можливості суміщення фінансових послуг, а також за наявності:

  • внутрішніх правил з надання послуги з фінансового лізингу, затверджених уповноваженим органом юридичної особи, згідно з установчими документами;
  • кваліфікованих працівників, які безпосередньо здійснюють діяльність з фінансового лізингу (укладання, супроводження та виконання відповідних договорів), які мають вищу освіту за фінансовим, економічним або юридичним напрямами та не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини;
  • довідки про взяття на облік юридичної особи, виданої Держфінпослуг та/або Нацкомфінпослуг;
  • керівників (засновників), які не мають непогашеної або незнятої судимості за корисливі злочини;
  • документа, що підтверджує право власності або користування приміщенням за місцезнаходженням юридичної особи.

Таким чином, обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування, передбачене пп. 291.5.4 п. 291.5 ст. 291 Податкового кодексу, стосується фінансових установ. Це положення не поширюється на юридичних осіб — суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають послуги з лізингу інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами.

Отже, юридичні особи, що не є фінансовими установами, які здійснюють лізингові (орендні) операції, мають право бути платниками єдиного податку, якщо ними виконуються інші умови застосування спрощеної системи оподаткування.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42