ПДФО

Відображення у формі № 1ДФ військового збору щодо нотаріально посвідчених договорів з продажу майна

Чи необхідно нотаріусам відображати у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) військовий збір щодо посвідчених договорів продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна між фізичними особами, а також виданих свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчених договорів дарування?


Відповідно до пп. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 цього Кодексу.

Водночас п. 174.4 ст. 174 цього Кодексу встановлено, що нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому розділом IV цього Кодексу, для податкового розрахунку.

Згідно з п. 1.3 розділу 1 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мінфіну України від 13.01.2015 р. № 4, його дія поширюється на податкових агентів, а саме: юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів — юридичних осіб, інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Податкового кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір, передбачений п. 161 підрозділу 10 розділу XX цього Кодексу.

Таким чином, нотаріусам слід відображати у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) військовий збір щодо посвідчених ними договорів продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна між фізичними особами, а також виданих свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчених договорів дарування.

При цьому в рядку «Військовий збір» розділу 2 розрахунку проставляються загальні суми виплаченого доходу та фактично утриманого (перерахованого) військового збору.