ПДВ

Податкову накладну помилково виписано на неплатника ПДВ

У березні 2015 р. платником ПДВ було здійснено постачання товарів/послуг та складено податкову накладну на неплатника ПДВ. Потім з’ясувалося, що покупець цих товарів/послуг на момент такого постачання вже був зареєстрований платником ПДВ та просить надати йому податкову накладну, складену на нього як на платника ПДВ. Чи можливо та яким чином виправити таку ситуацію, якщо зазначену податкову накладну, складену на неплатника ПДВ, вже зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних?


Пунктом 201.10 ст. 201 Податкового кодексу передбачено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку — продавець товарів/послуг зобов’язаний у встановлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. При цьому податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов’язань продавця (п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу).

Пунктом 192.1 ст. 192 цього Кодексу передбачено, що розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Відповідно до п. 21 Порядку № 957 у разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, згідно зі ст. 192 Податкового кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Пунктом 22 цього Порядку передбачено, що розрахунки коригування до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) — платнику податку (за наявності законодавчих підстав для складання таких розрахунків коригування), підлягають реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем).

Таким чином, з метою виправлення ситуації, зазначеної у запитанні, продавець повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН:

  • розрахунок коригування до податкової накладної, складеної на неплатника ПДВ, з урахуванням таких особливостей:
  • у заголовній частині зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної, складеної на неплатника (тобто у рядку «Особа (платник податку) — покупець» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний ІПН «100000000000»), в табличній частині зазначаються зі знаком «-» обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були зазначені в такій податковій накладній;
  • у полі «Дата складання» зазначається «поточна» дата, тобто дата, на яку було виявлено помилку у складанні податкової накладної;
  • другу податкову накладну із урахуванням таких особливостей:
  • у заголовній частині зазначаються дані покупця — платника податку, якому було здійснено постачання товарів/послуг;
  • у полі «Дата складання податкової накладної» зазначається дата виникнення податкових зобов’язань продавця, тобто дата складання податкової накладної на неплатника податку;
  • такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної, складеної на неплатника податку;
  • у табличній частині такої податкової накладної зазначаються обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були зазначені в податковій накладній, складеній на неплатника податку.

Також слід звернути увагу, що у разі якщо в період з дати складання податкової накладної на неплатника податку до дати фактичного складання другої податкової накладної (на платника податку) відбулася зміна суми компенсації вартості товарів/послуг, зазначених у податковій накладній, складеній на неплатника податку, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадку повернення товарів/послуг або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, то у другій податковій накладній не допускається зазначення показників з урахуванням таких змін.

У такому випадку складається розрахунок коригування до другої податкової накладної, в якому відображається відповідне коригування кількісних і вартісних показників.

Крім того, відповідно до вимог Податкового кодексу можливість реєстрації в ЄРПН податкових накладних і розрахунків коригування зберігається протягом 180 календарних днів з дати їх складання.

Таким чином, виправити вищезазначену ситуацію можна лише у разі, якщо з дати складання податкової накладної на неплатника податку не минуло 180 календарних днів, тобто другу податкову накладну (на платника податку) може бути зареєстровано не пізніше ніж через 180 календарних днів з дати її складання, що зазначена в такій податковій накладній.

У разі якщо з дати складання податкової накладної на неплатника податку минуло 180 календарних днів, можлива лише реєстрація розрахунку коригування до податкової накладної, складеної на неплатника податку (за умови якщо з дати його складання також не минуло 180 календарних днів), при цьому другу податкову накладну (на платника податку) не може бути зареєстровано в ЄРПН, оскільки в такій накладній зазначається дата складання податкової накладної на неплатника податку, тобто дата виникнення податкових зобов’язань продавця.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42