ПДВ

Реєстрація платником ПДВ громадської організації

Громадська організація — юридична особа з метою надання допомоги передає безоплатно необхідні товари дитячим садкам, інтернатам, школам. Чи потрібно такій організації реєструватися платником ПДВ?


Згідно зі ст. 1 Закону №  4572 громадська організація — це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи. Громадське об’єднання — це добровільне об’єднання фізичних та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Для цілей оподаткування ПДВ платником цього податку вважається (пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу), зокрема, юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі така, яка ввозить товари на митну територію України.

Постачанням товарів вважається будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 вищезазначеного Кодексу).

У разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 грн. (без урахування ПДВ), така особа зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст. 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої — третьої груп (п. 181.1 ст. 181 цього Кодексу).

Зауважимо, що статус неприбутковості не впливає на визначення особи платником ПДВ.

Отже, громадська організація — юридична особа у разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, загальна сума яких протягом останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 1 000 000 грн. (без урахування ПДВ), зобов’язана зареєструватися як платник ПДВ у контролюючому органі.

Окремо слід зазначити, що ст. 197 Податкового кодексу передбачається звільнення від оподаткування ПДВ операцій з безоплатного постачання товарів/послуг (без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації) як надання благодійної допомоги благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації (пп. 197.1.15 п. 197.1 ст. 197 цього Кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42