Інші податки
Тема: Адміністрування податків, ПДВ

Щодо системи електронного адміністрування податку на додану вартість

ДФСУ у зв’язку з запровадженням з 1 липня 2015 року системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - ПДВ) у звичайному режимі повідомляє.

Відповідно до п. 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з 1 лютого 2015 року реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній / розрахунку коригування.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання (п. 201.10 ст. 201 Кодексу).

Порушення платниками ПДВ зазначених термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування, що підлягають наданню покупцям - платникам ПДВ, тягнуть за собою накладення штрафу (який встановлюється у відсотках від суми ПДВ, зазначеної у таких податкових накладних / розрахунках коригування), у розмірі:

10 % - у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів;

20 % - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 % - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 % - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів (п. 1201.1 ст. 1201 Кодексу).

Відсутність з вини платника реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати їх складання тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 % від суми ПДВ, зазначеної у таких податковій накладній/ розрахунку коригування (п. 1201.2 ст. 1201 Кодексу).

При цьому п. 2001.3 ст. 2001 Кодексу визначено, що платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на суму податку (еНакл), обчислену за такою формулою:

еНакл = еНаклОтр + еМитн + еПопРах - еНаклВид - еВідшкод - еПеревищ,

де:

еНаклОтр - загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в ЄРПН;

еМитн - загальна сума податку, сплаченого платником при ввезенні товарів на митну територію України;

еПопРах - загальна сума поповнення рахунку в системі електронного адміністрування податку з поточного рахунку платника;

еНаклВид - загальна сума податку за виданими платником податковими накладними та розрахунками коригування, зареєстрованими в ЄРПН;

еВідшкод - загальна сума податку, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань;

еПеревищ - загальна сума перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування, зареєстрованих в ЄРПН.

Детальний порядок формування вказаних показників визначено Порядком електронного адміністрування ПДВ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. N 569.

Згідно з п. 35 підрозділу 2 розділу XX Кодексу:

період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року є перехідним періодом, протягом якого реєстрація податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється без обмеження сумою податку, обчисленою за формулою, визначеною п. 2001.3 ст. 2001 Кодексу;

норми абзацу другого п. 1201.1 ст. 1201 Кодексу не застосовуються при порушенні термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкових накладних / розрахунків коригування, складених у період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року.

Враховуючи зазначене, з 00 год. 00 хв. 1 липня 2015 року закінчився перехідний період (тестовий режим) системи електронного адміністрування ПДВ і така система запрацювала в звичайному режимі.

З вказаної дати реєстрація податкових накладних в ЄРПН здійснюється виключно на суму податку, обраховану за формулою, визначеною п. 2001.3 ст. 2001 Кодексу (далі - реєстраційна сума).

Таким чином, з 1 липня 2015 року при реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування в ЄРПН відбувається перевірка наявності у платника, який здійснює таку реєстрацію, достатньої реєстраційної суми. Тобто для отримання можливості зареєструвати в ЄРПН податкову накладну або розрахунок коригування реєстраційна сума платника податку повинна бути більшою або дорівнювати сумі ПДВ, зазначеній у вказаних документах.

Якщо така реєстраційна сума є меншою, ніж сума ПДВ, зазначена у податковій накладній або розрахунку коригування, у реєстрації вказаних податкової накладної або розрахунку коригування буде відмовлено.

У такому випадку (в тому числі, якщо реєстраційна сума має від’ємне значення) з метою отримання можливості зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в ЄРПН платнику потрібно збільшити свою реєстраційну суму. Таке збільшення може бути здійснено за рахунок:

отриманих податкових накладних та розрахунків коригування (які передбачають збільшення суми компенсації вартості поставлених товарів/послуг), складених на такого платника та зареєстрованих в ЄРПН;

сплати ПДВ на митниці під час розмитнення товарів;

поповнення рахунку платника в системі електронного адміністрування ПДВ, відкритого платнику у Держказначействі (електронний рахунок).

Наприклад: якщо платнику необхідно зареєструвати в ЄРПН податкову накладну, в якій сума ПДВ становить 20 тис. грн., при цьому його реєстраційна сума має від’ємне значення і становить - 5 тис. грн., то платнику податку для отримання можливості зареєструвати таку податкову накладну необхідно збільшити реєстраційну суму на 25 тис. грн.

Крім того, реєстраційну суму платників податку автоматично збільшено:

01.07.2015 р. на так звану суму "овердрафту": середньомісячний розмір податку, задекларований та погашений платником до бюджету протягом попередніх 12 місяців;

08.07.2015 р. на суму надміру зарахованих ними до бюджету коштів, сформованих станом на 1 липня 2015 року.

Одночасно інформуємо, що термін реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ у звичайному режимі залишився без змін та становить 15 календарних днів з дати складання відповідного документа. При цьому слід мати на увазі, що з 01.07.2015 р. за порушення вказаного терміну реєстрації в ЄРПН від одного до п’ятнадцяти календарних днів застосовується штраф у розмірі 10 % від суми ПДВ, зазначеної у податкових накладних / розрахунках коригування.

Звертаємо увагу, що на офіційному порталі ДФС на головній сторінці розміщено розділ "Податкові зміни - 2015", який містить підрозділ "Електронне адміністрування ПДВ". У вказаному підрозділі розміщується актуальна інформація, пов’язана із функціонуванням системи електронного адміністрування ПДВ.

Головним управлінням ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональному головному управлінню ДФС - Центральному офісу з обслуговування великих платників довести цей лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів.

Крім того, ДФСУ зобов’язує головні управління ДФС в областях, м. Києві та Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників провести з платниками податку та підпорядкованими підрозділами масово-роз’яснювальну роботу (семінари, технічні навчання тощо) з питань особливостей функціонування системи електронного адміністрування ПДВ. Про проведену роботу поінформувати Державну фіскальну службу України до 18 липня 2015 року.

_____________________________________________________________

В. о. Голови С. Білан