ПДФО

Оподаткування доходів, нарахованих на користь фізичних осіб у вигляді дивідендів

Відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу).


Під терміном «пасивні доходи» для цілей розділу ІV Податкового кодексу слід розуміти, зокрема, такі доходи, як дивіденди (пп. 167.5.3 п. 167.5 ст. 167 зазначеного Кодексу).

Доходи у вигляді дивідендів оподатковуються відповідно до норм п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу.

Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування (пп. 170.5.1 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Будь-який резидент, котрий нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (пп. 170.5.2 вищезазначеного пункту).

Доходи, вказані в п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною підпунктами 167.5.1 та 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 цього Кодексу (пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Згідно з пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу ставку податку для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді дивідендів за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування, встановлено у розмірі 20% (крім зазначених у пп. 167.5.2 цього пункту).

Відповідно до пп. 167.5.2 п. 167.5 ст. 167  Кодексу ставку податку для доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, нарахованими резидентами — платниками податку на прибуток підприємств (крім доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, які виплачуються інститутами спільного інвестування), встановлено у розмірі 5%.

Крім того, дивіденди, нараховані на користь платників податків — фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або інший статус, який передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, що є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням (пп. 170.5.3 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу), тобто оподатковуються за ставками 15 (20)%.

Дивіденди нараховано на користь фізичних осіб у 2014 році, а виплачено у 2015 році

Відповідно до пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу (у редакції Закону № 1588, що діяла до 01.01.2015 р.) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включалися доходи у вигляді дивідендів (крім зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу).

Порядок оподаткування дивідендів регулювався п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу, згідно з пп. 170.5.4 якого доходи, зазначені в цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною у п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу (пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 Кодексу).

Відповідно до п. 167.2 ст. 167 Податкового кодексу ставка податку становить 5% бази оподаткування у випадках, прямо визначених розділом ІV цього Кодексу.

Водночас Законом № 71, який набрав чинності з 01.01.2015 р., змінено порядок оподаткування пасивних доходів, зокрема дивідендів. Так, пп. 164.2.8 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу викладено в новій редакції, згідно з якою до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються пасивні доходи (крім зазначених у пп. 165.1.41 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу).

Отже, з огляду на наведене, у разі якщо податковий агент здійснює нарахування дивідендів на користь фізичних осіб до 31.12.2014 р., він має застосувати ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%.

Зміни, внесені Законом № 71 до Податкового кодексу щодо оподаткування дивідендів, застосовуються податковим агентом з 01.01.2015 р.

Дивіденди нараховано, але не виплачено: термін перерахування податку до бюджету

Відповідно до пп. 170.5.1 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь дивідендів, крім випадків, зазначених у пп. 165.1.18 п. 165.1 ст. 165 Кодексу, є емітент корпоративних прав або за його дорученням інша особа, яка здійснює таке нарахування.

Будь-який резидент, котрий нараховує дивіденди, включаючи того, який сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу).

Доходи, зазначені в цьому пункті, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування платнику податку за ставкою, визначеною підпунктами 167.5.1 та 167.5.2 п. 167.5 ст. 167 Податкового кодексу.

Якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені Податковим кодексом для місячного податкового періоду (пп. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 цього Кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42