Юридична практика

Недоїмка зі сплати єдиного внеску в обліковій картці платника податків

Суть справи. Відповідно до підсистеми «Обробка податкової звітності та платежів» інформаційної системи «Податковий блок» ТОВ «К» подано звіт за вересень 2014 р. (від 20.11.2014 р. № 2222222222), згідно з яким проведено нарахування єдиного внеску в обліковій картці платника податків у сумі 53 809,35 грн. (сальдо (переплата) станом на 20.11.2014 р. становило 51 525,29 грн.). Відповідно сума недоїмки станом на 21.11.2014 р. становила 2284,06 грн.

За результатами перевірки ДПІ сформовано вимогу про сплату боргу (недоїмки).

Позиція платника. ТОВ «К» у скаргах не погоджується з вимогою про сплату боргу (недоїмки), оскільки вважає, що Головним управлінням ДФС у Вінницькій області не було належним чином перевірено всі обставини, що мають значення для повного та всебічного розгляду скарги.

ТОВ «К» стверджує, що у зв’язку з тим, що на банківські рахунки товариства накладено арешт, перерахування єдиного внеску здійснювалося з банківських рахунків іншого платника податків.

Згідно із Законом про ЄСВ ТОВ «К» не має права сплачувати єдиний внесок шляхом готівкових розрахунків через банки та відділення зв’язку.

Відповідно до частини дванадцятої ст. 9 цього Закону єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Отже, ТОВ «К» перебувало у таких умовах, за яких виконання вимог Закону про ЄСВ щодо сплати єдиного внеску у будь-який спосіб буде порушенням вимог цього Закону щодо порядку сплати єдиного внеску.

Враховуючи пріоритетність сплати єдиного внеску перед усіма іншими зобов’язаннями, було прийнято рішення про сплату єдиного внеску з банківських рахунків іншого платника податків за домовленістю.

Витяг з рішення. Законом про ЄСВ визначено правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Пунктом 1 частини першої ст. 4 цього Закону встановлено, що платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Відповідно до зазначених норм ТОВ «К» є платником єдиного внеску.

Згідно з п. 1 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок.

Платники єдиного внеску зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця (абзац перший частини восьмої ст. 9 зазначеного Закону).

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені Законом про ЄСВ, є недоїмкою та стягується з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

Згідно з п. 6.4 Інструкції № 455 (чинної на момент виникнення спірних правовідносин) вимога про сплату боргу формується на підставі облікових даних з карток особових рахунків платників.

Частиною четвертою ст. 25 Закону про ЄСВ встановлено, що контролюючий орган у порядку, за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.

Платник єдиного внеску зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.

У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з контролюючим органом шляхом оскарження вимоги про сплату єдиного внеску в адміністративному або судовому порядку.

У разі якщо платник єдиного внеску протягом 10 календарних днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з контролюючим органом, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом 10 робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, контролюючий орган надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки.

Розгляд скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску здійснюється згідно з Порядком № 452, що визначає процедуру подання та розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, передбачених частинами десятою, одинадцятою ст. 25 Закону про ЄСВ.

Відповідно до п. 6.1 зазначеного Порядку процедура оскарження закінчується: останнім днем строку, передбаченого п. 2.3 розділу II та п. 3.1 розділу III цього Порядку для подання скарги про перегляд рішення (вимоги) контролюючому органу, у тому разі, коли таку скаргу не було подано у зазначений строк; днем отримання скаржником рішення контролюючого органу про повне задоволення скарги; днем отримання контролюючим органом повернутого першого примірника рішення як такого, що не знайшло адресата, або після закінчення строку зберігання.

Законом № 606 визначено вимоги до виконавчого документа, а саме: згідно з п. 5 частини першої ст. 18 цього Закону обов’язковим реквізитом виконавчого документа є дата набрання законної (юридичної) сили рішенням.

Статтею 22 зазначеного Закону встановлено, що виконавчі документи можуть бути пред’явлені до виконання протягом року з наступного дня після набрання ними юридичної сили.

Як вбачається з матеріалів справи, за даними картки особового рахунку платника станом на 30.11.2014 р. заборгованість становила 2284,06 грн. На підставі цих даних сформовано вимогу про сплату боргу (недоїмки). Однак у цій вимозі передчасно зазначено дату набрання законної сили.

Таким чином, оскаржувана вимога про сплату боргу (недоїмки) підлягає скасуванню. Водночас повідомляємо, що це порушення не скасовує суму недоїмки по суті.

Враховуючи вищезазначене, рішенням, прийнятим за розглядом скарги, скасовано сформовану ДПІ вимогу про сплату боргу (недоїмки) та рішення за результатом розгляду первинної скарги Головним управлінням ДФС у Вінницькій області та зобов’язано ОДПІ сформувати і надіслати нову вимогу з урахуванням вищенаведеного відповідно до чинного законодавства, а скаргу ТОВ «К» — задоволено частково.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42