Новини
Тема: ПДВ

Оподаткування ПДВ операцій з продажу форвардного контракту

Підприємство «А» (покупець) уклало форвардний контракт на постачання будівельних матеріалів з підприємством «В» (продавець). Підприємство «А» планує продати за кошти форвардний контракт підприємству «С». Чи оподатковується ПДВ операція з продажу підприємством «А» такого форвардного контракту?


Відповідно до пп. 196.1.1 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (за текстом — Податковий кодекс) не є об’єктом оподаткування, зокрема, операції: з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб’єктами підприємницької діяльності, Нацбанком України, Мінфіном України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (в тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону.

Згідно з визначеннями понять, наведених у Податковому кодексі, пп. 14.1.45 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу передбачено, що дериватив — це стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов’язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством.

Вищезазначеним підпунктом п. 14.1 ст. 14 установлено, що до деривативів належить, зокрема, і форвардний контракт — цивільно-правовий договір, за яким продавець зобов’язується у майбутньому в установлений строк передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов’язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором. Усі умови форварду визначаються сторонами контракту під час його укладення. Укладення форвардів та їх обіг здійснюються поза організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами.

Отже, операції з продажу деривативів (форвардного контракту) не є об’єктом оподаткування ПДВ.


«Гаряча лінія» за участю начальника відділу розгляду звернень
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Алли КОНОНОВОЇ