ПДФО

Виконання функцій податкового агента

Хто виконує функції податкового агента: банк чи відокремлений підрозділ (філія, відділення) при нарахуванні процентів за банківськими вкладними (депозитними) або поточними рахунками?


Відповідно до ст. 1066 Цивільного кодексу України (далі — Цивільний кодекс) за договором банківського рахунку банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунку), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунку та проведення інших операцій за рахунком.

При цьому за користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунку або законом (ст. 1070 Цивільного кодексу).

За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), яка надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором (ст. 1058 Цивільного кодексу).

Згідно з пп. 170.4.1 п. 170.4 ст. 170 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

Ставка податку для пасивних доходів, у тому числі нарахованих у вигляді процентів, становить 20% (пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 цього Кодексу).

Відповідно до п. 1.3 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 р. № 492, клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України за власним вибором, крім випадків, якщо банк не має змоги прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом чи банківськими правилами.

У межах застосування цієї Інструкції у п. 1.2 наведені терміни вживаються в такому значенні: уповноважений банк — банк, що має генеральну ліцензію Нацбанку України на здійснення валютних операцій; відокремлений підрозділ — філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи — резидента.

Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу — вкладні (депозитні) рахунки (п. 1.8 цієї Інструкції).

Таким чином, банк як податковий агент, що нараховує за податковий (звітний) місяць проценти на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків, сплачує (перераховує) до Державного бюджету України як за себе, так і за відокремлений підрозділ (уповноважений або неуповноважений) за своїм місцезнаходженням загальну суму податку на доходи фізичних осіб за ставкою 20%, оскільки відокремлений підрозділ здійснює діяльність від імені юридичної особи — резидента — банку, і договори банківського рахунку, банківського вкладу укладаються між банком та фізичними особами — клієнтами.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42