Податок на прибуток

Коригування фінансового результату

Чи потрібно коригувати фінансовий результат, якщо у бухгалтерському обліку відображені операції не підтверджено первинними документами?


Відповідно до ст. 9 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення таких операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення.

Зазначені первинні документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повин-ні мати такі обов’язкові реквізити:

  • назву документа (форми);
  • дату і місце складання;
  • назву підприємства, від імені якого складено документ;
  • зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;
  • посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
  • особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Таким чином, за відсутності первинних документів господарську операцію не може бути відображено у бухгалтерському обліку.

Відсутність у первинному документі вищеперелічених обов’язкових реквізитів може стати приводом для невизнання господарської операції за формальними ознаками з відповідним коригуванням фінансового результату.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42