ПДФО

Оподаткування стипендії докторантів

Чи підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб стипендія, яка виплачується докторантам?


Відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.99 р. № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (далі — Положення № 309) аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і можуть на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження (п. 27 Положення № 309).

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра (п. 32 цього Положення).

Згідно з пп. 4 п. 15 зазначеного Положення аспіранти і докторанти мають право, зокрема, на отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням.

Підпунктом 165.1.26 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу передбачено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується з бюджету учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад’юнкту, але не вище ніж сума, визначена в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 цього Кодексу.

Водночас до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Податкового кодексу (пп. 164.2.20 164.2 ст. 164 цього Кодексу).

Таким чином, стипендія, яка виплачується докторантам, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.

«Гарячі лінії»

Дата: 12 грудня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42