Новини
Тема: ПДВ

Особливості оподаткування консультаційних послуг

Підприємство надає консультаційні послуги, які з 01.01.2011 р. на підставі пп. 196.1.14 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу не оподатковувалися ПДВ, і тому за основними фондами, що використовувалися для надання таких послуг, визнано умовний продаж таких фондів (нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на балансову вартість) станом на 01.01.2011 р. Чи може підприємство зменшити податкові зобов’язання з ПДВ, нараховані в січні 2011 р., оскільки з 01.07.2011 р. такі послуги знову оподатковуються ПДВ?


Законом України від 19.05.2011 р. № 3387-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур», який набрав чинності з 01.07.2011 р., з Податкового кодексу виключено пп. 196.1.14 п. 196.1 ст. 196, яким було передбачено, що операції з постачання послуг, визначених у пп. «в» п. 186.3 ст. 186 цього Кодексу, а саме консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних та інших подібних послуг консультаційного характеру, а також послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем, не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Отже, починаючи з 01.07.2011 р. операції з постачання послуг на митній території України, визначених у пп. «в» п. 186.3 ст. 186 Податкового кодексу, оподатковуються на загальних підставах за ставкою 20%.

Враховуючи те, що згідно з п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу в разі, якщо придбані товари/послуги, основні виробничі засоби фактично використовуються в операціях, що не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (за винятком випадків проведення операцій, передбачених пп. 196.1.7 п. 196.1 ст. 196 цього Кодексу), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні виробничі засоби вважаються проданими у податковому періоді, на який припадає таке використання, у разі якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами, основними виробничими засобами.

Отже, у січні 2011 р. підприємство вчинило правильно, нарахувавши податкові зобов’язання на балансову вартість основних засобів станом на 01.01.2011 р., оскільки саме з цієї дати такі основні засоби почали використовуватися в операціях, що не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Щодо повторного використання основних засобів в оподатковуваних операціях, то в цьому випадку можливості поновлення податкового кредиту платник податку не має.


«Гаряча лінія» за участю начальника відділу розгляду звернень
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Алли КОНОНОВОЇ