ПДФО

Оподаткування анульованого боргу

Фізична особа через фінансові труднощі має заборгованість з банківського кредиту, який складається із суми основного боргу, а також штрафних санкцій, нарахованих за порушення строків погашення кредиту. У 2015 р. банком прийнято рішення про анулювання боргу такої особи.
З’ясуємо, чи оподатковується сума прощеного банком боргу.


Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти.

Крім того, ст. 2 Закону № 2121 визначено, що банківський кредит — це будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

Також ст. 611 Цивільного кодексу передбачено, що у разі порушення зобов’язань, встановлених договором або законом, передбачено правові наслідки, зокрема: припинення зобов’язання внаслідок односторонньої відмови від зобов’язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов’язання; сплата неустойки.

Статтею 549 цього Кодексу визначено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання.

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб встановлено розділом ІV Податкового кодексу, згідно з п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід платника податку.

Відповідно до пп. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 цього Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 зазначеного Кодексу), у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2015 р. — 609 грн.). Кредитор зобов’язаний повідомити платника податку — боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному цим підпунктом, такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо доходів, визначених цим підпунктом.

Водночас слід зауважити, що основна сума боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності у сумі, що не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року відповідно до пп. 165.1.55 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Крім того, Законом № 321, який набрав чинності з 07.05.2015 р., цей підпункт доповнено абзацом другим, згідно з яким сума процентів, комісії та/або штрафних санкцій (пені), прощених (анульованих) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним із процедурою його банкрутства, до закінчення строку позовної давності, не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Також відповідно до пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 цього Кодексу, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включається додаткове благо.

Законом № 211, який набрав чинності з 13.03.2015 р., п. 16¹ підрозділу 10 розділу XX зазначеного Кодексу доповнено пп. 1.7, згідно з яким звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи та/або доходи, які оподатковуються за нульовою ставкою податку.

Враховуючи зазначене, у разі якщо основна сума боргу (кредиту), анульованого (прощеного) за самостійним рішенням кредитора, не пов’язаним з процедурою банкрутства до закінчення строку позовної давності, у 2015 р. перевищує 609 грн., то така сума включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку та є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором. При цьому сума неустойки (штрафу, пені), нарахована банком за порушення строків погашення кредиту, відповідно до пп. 165.1.55 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Якщо основна сума боргу (кредиту), анульованого (прощеного) за самостійним рішенням кредитора, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності не перевищує 609 грн., то така сума основного боргу (кредиту) та сума неустойки (штрафу, пені) не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42