Рентна плата

Подання звітності про використання води

Підпунктом 255.11.19 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу визначено, що платники рентної плати за спеціальне використання води подають контролюючим органам одночасно з податковими деклараціями, зокрема, копію статистичної звітності про використання води.
Розглянемо, за якою формою та у який термін слід подавати зазначену звітність до територіальних органів ДФС.


Держстатом України відповідно до п. 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою № 481, та з метою приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із законодавством України наказом № 79 визнано таким, що втратив чинність, наказ № 230, яким було затверджено державну статистичну звітність № 2-тп (водгосп).

Водночас Мінприроди України наказом № 78 затверджено Порядок ведення державного обліку водокористування (далі — Порядок) та форму звітності № 2ТП (водгосп) (річна) «Звіт про використання води» (далі — Звіт).

Зазначений наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування, а саме з 30.04.2015 р.

Порядком установлено єдині правила ведення державного обліку водокористування, обов’язкові для фізичних та юридичних осіб, діяльність яких підлягає такому обліку (далі — водокористувачі).

Функції з організації ведення державного обліку водокористування покладено на Держводагентство.

Державний облік водокористування здійснюється шляхом подання водокористувачами Звіту.

Звіт подається до Держводагентства через спеціалізовані підприємства, установи та організації, що належать до сфери його управління, які є виконавцями робіт зі складання державного водного кадастру (далі — організації, що належать до сфери управління Держводагентства), за місцем здійснення водокористування.

Відповідно до п. 1.5 Порядку під час державного обліку водокористування систематизуються дані про водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод і забруднюючих речовин, та:

  • здійснюють забір води із поверхневих та підземних водних об’єктів в обсязі від 20 м3/добу;
  • забирають воду з водопровідних мереж або інших систем водопостачання в обсязі від 20 м3/добу (у середньому протягом календарного року) і передають зворотні (стічні) води до систем водовідведення;
  • забирають воду для зрошення в обсязі від 20 м3/добу (у середньому протягом зрошувального періоду);
  • мають сезонний режим роботи та забирають воду в обсязі від 20 м3/добу (у середньому протягом періоду їх роботи у межах календарного року);
  • мають оборотні системи водопостачання загальною потужністю 1000 м3/добу і більше незалежно від кількості забраної (отриманої) води;
  • використовують воду для виробництва напоїв незалежно від кількості води;
  • здійснюють скид (незалежно від об’єму) зворотних (стічних) вод безпосередньо у водні об’єкти та підземні горизонти;
  • віднесені до галузі гідроенергетики;
  • користуються водними об’єктами для рибогосподарських потреб (крім суден флоту рибної промисловості).

Звіт складається на основі даних первинного обліку водокористування згідно з показниками засобів вимірювальної техніки, результатів вимірювань показників якості води (не менше ніж один раз на квартал), які подаються до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства, разом зі Звітом.

За відсутності засобів вимірювальної техніки Звіт складається за технологічними даними (з використанням побічних методів обліку).

Обсяги, періодичність і методи інструментально-лабораторних вимірювань якості зворотних (стічних) вод визначаються водокористувачами та організаціями, що належать до сфери управління Держводагентства.

Інформація, що міститься у Звіті, є первинними даними про водокористувача та його водогосподарську діяльність.

У разі припинення діяльності водокористувач має поінформувати організації, що належать до сфери управління Держводагентства, про припинення подання Звіту.

Звітним періодом є календарний рік. Водокористувачі, зазначені у п. 1.5 Порядку, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року подають Звіт до організацій, що належать до сфери управління Держводагентства.

При цьому водокористувачі, які здійснюють передачу води іншим водокористувачам та/або приймання зворотних (стічних) вод від інших водокористувачів, щороку до 1 лютого при поданні звіту надають перелік таких водокористувачів з інформацією щодо об’ємів води, врахованих у договорах на водопостачання (поставку води) і водовідведення.

Платники рентної плати за спеціальне використання води подають копії Звіту з позначкою про одержання (штампом організації, що прийняла Звіт, і датою прийняття) разом з податковими деклараціями зазначеного збору до територіальних органів ДФС (п. 1.11 Порядку).

Звіт підписується водокористувачем (уповноваженою особою водокористувача) та скріплюється печаткою (за наявності).

Організації, що належать до сфери управління Держводагентства, після аналізу достовірності звітних даних не пізніше 15 лютого наступного за звітним року передають дані звітності за допомогою відповідного програмного забезпечення засобами телекомунікаційного зв’язку до Держводагентства.

Відповідно до п. 1.17 Порядку Держводагентство щороку не пізніше 1 квітня надає в паперовому та/або електронному вигляді узагальнені дані про водокористування в Україні в територіальному, галузевому та басейновому розрізах до Мінприроди, Мінфіну, Мінекономрозвитку, ДФС, Держекоінспекції та Держстату України.

Таким чином, копії Звіту з позначкою про одержання (штампом організації, що прийняла Звіт, і датою прийняття) подаються платниками рентної плати за спеціальне використання води разом з податковими деклараціями зазначеного збору до територіальних органів ДФС раз на рік.

Пунктом 257.1 ст. 257 Податкового кодексу визначено, що базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу. Оскільки податкова декларація з рентної плати подається платниками контролюючим органам згідно з пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 цього Кодексу протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, то і копію звіту повинно бути подано у цей термін.

Отже, при поданні декларації  рентної плати за спеціальне використання води за ІІ квартал поточного року копія Звіту до територіальних органів ДФС не подається.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42