Юридична практика

Опис майна у податкову заставу

Суть справи.  Несвоєчасне погашення узгодженої суми податкового зобов’язання тягне за собою для платника податків вжиття органом ДФС заходів щодо її примусового стягнення.

Судове рішення.  Вищий адміністративний суд України (далі — ВАСУ), підтримуючи позицію органу ДФС при розгляді справи № К/9991/69611/11 за позовом контролюючого органу про зупинення видаткових операцій на рахунках ТОВ «А», зазначає таке.

Судами попередніх інстанцій при розгляді цієї справи встановлено, що станом на 06.04.2011 р. за ТОВ «А» обліковується податковий борг перед бюджетом у загальному розмірі 68 217,83 грн., у тому числі з податку на прибуток у розмірі 617,99 грн. та з ПДВ у розмірі 67 599,84 грн.

Зазначене стало підставою для вручення ТОВ «А» рішення про опис майна у податкову заставу та листа з вимогою надати перелік необхідних документів для опису активів у податкову заставу і забезпечити доступ до відповідних активів податковому керуючому.

Станом на 04.04.2011 р. ТОВ «А» вимоги контролюючого органу не виконано, що обумовило складання податковим керуючим акта відмови платника податків від опису майна у податкову заставу.

Відповідно до пунктів 89.3, 89.4 ст. 89 Податкового кодексу (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) майно, на яке поширюється право податкової застави, оформляється актом опису. До цього акта включається ліквідне майно, яке можна використати як джерело погашення податкового боргу.

Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника контролюючого органу, яке пред’являється платнику податків, що має податковий борг.

Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим у порядку та за формою, що затверджені центральним органом ДФС.

Відмова платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, не звільняє такого платника від поширення права податкової застави на описане майно. У такому випадку опис здійснюється у присутності не менш як двох понятих.

У разі якщо платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника у податкову заставу та/або не подає документів, необхідних для такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу.

Контролюючий орган звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборони відчуження таким платником податків майна та зобов’язання такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу.

Зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків та заборона відчуження таким платником майна діють до дня складання акта опису майна платника податків у податкову заставу податковим керуючим, або акта про відсутність майна, що може бути описано у податкову заставу, або погашення податкового боргу в повному обсязі. Податковий керуючий не пізніше робочого дня, що настає за днем складення цих актів, зобов’язаний надіслати банкам та іншим фінансовим установам рішення про складання таких актів. Таке рішення є підставою для поновлення видаткових операцій на рахунках платника податків.

Водночас, вирішуючи даний спір по суті, суди попередніх інстанцій керувалися положеннями п. 91.4 ст. 91 Податкового кодексу, що встановлюють строк, на який можуть бути зупинені видаткові операції, не більше двох місяців.

Проте системний аналіз норм цього Кодексу дає підстави для висновку, що  спеціальною нормою, яка визначає правові наслідки у  разі невиконання платником вимоги податкового керуючого саме щодо здійснення ним опису майна у  податкову заставу та  подання документів, необхідних для  такого опису, є  п.  89.4 ст.  89 Податкового кодексу, тоді як  норми п.  91.4 ст.  91 Кодексу поширюються на  випадки невиконання платником інших вимог податкового керуючого.

Враховуючи викладене та виходячи з принципу превалювання спеціальної норми над загальною, відповідно до якого загальні норми можуть застосовуватися лише щодо питань, не врегульованих спеціальною нормою права, ВАСУ касаційну скаргу органу ДФС задовольнив, рішення суду апеляційної інстанції скасував, а рішення суду першої інстанції змінив, визначивши строк зупинення видаткових операцій на рахунку ТОВ «А» за правилами п. 89.4 ст. 89 Податкового кодексу до дня складання акта опису майна платника податків у податкову заставу податковим керуючим, або акта про відсутність майна, що може бути описано у податкову заставу, або погашення податкового боргу в повному обсязі.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42