Соціальне страхування

Урахування додаткових видів грошового забезпечення

У період з 25.03.2014 р. по 01.12.2014 р. чоловік був призваний на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період і проходив таку службу в зоні проведення АТО. Із серпня 2012 р. отримує пенсію за вислугу років, призначену згідно із Законом № 2262. Чи має він право на проведення перерахунку пенсії з урахуванням додаткової вислуги років, оскільки в даному випадку враховуватиметься грошове забезпечення?


Згідно із законодавством пенсіонерам із числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію відповідно до Закону № 2262, у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації на особливий період до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України виплата пенсій на час такої служби не припиняється.

Після звільнення зі служби цих осіб виплата пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення. Якщо новий розмір пенсії цих осіб буде нижчим, ніж розмір, який вони отримували до повторного прийняття їх на службу, виплата пенсій здійснюється у розмірі, який вони отримували до призову або прийняття на службу у зв’язку з мобілізацією на особливий період.

При цьому розмір грошового забезпечення визначатиметься з урахуванням вимог, передбачених п. 7 постанови № 393, а саме враховуватимуться такі його складові:

  • оклад за посадою, військовим званням та відсоткова надбавка за вислугу років у розмірах, установлених за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням;
  • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії. Розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначаються за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням. Середня сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначаються шляхом ділення на 24 загальної суми цих видів грошового забезпечення за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням.

Тобто в даному випадку додаткові види грошового забезпечення враховуватимуться за 24 місяці перед місяцем звільнення зі служби, а саме: за 8 місяців 2014 р. (з квітня по листопад) та 16 місяців, які було враховано під час призначення пенсії.