Соціальне страхування

Пенсія за вислугу років

Чоловіка звільнено з військової служби в березні 2015 р. Має 21 рік календарної вислуги років та 25 років вислуги, обчисленої в пільговому розмірі. Чи має він право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до Закону № 2262?


Згідно із законодавством пенсії за вислугу років призначаються, зокрема, особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом незалежно від віку, якщо вони звільнені зі служби у період з 01.10.2014 р. по 30.09.2015 р. і на день звільнення мають вислугу 22 і більше календарні роки.

Зважаючи на те, що у чоловіка календарна вислуга років становить 21 рік, право на призначення пенсії за вислугу років згідно із Законом № 2262 відсутнє.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42