Новини
Тема: ПДВ, Перевірки та відповідальність

Штрафні санкції за порушення порядку нумерації податкових накладних у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних

Які штрафні санкції передбачено за порушення порядку нумерації податкових накладних у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних?


Платник податку веде Реєстр виданих та отриманих податкових накладних (далі — Реєстр) в електронному вигляді, в якому зазначається, зокрема, порядковий номер податкової накладної (ПН) (п. 201.15 ст. 201 Податкового кодексу). Порядковий номер присвоюється відповідно до її номера в Реєстрі (п. 3 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 21.12.2010 р. № 969, за текстом — Порядок № 969). Згідно з п. 9 Порядку ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1002 (за текстом — Порядок № 1002), заповнення окремих граф у розділі I передбачено таким чином:

  • у графі 1 проставляється порядковий номер документа, який вноситься до Реєстру: порядковий номер ПН, який відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі; розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до ПН (додаток 2 до ПН), на підставі якого здійснюється запис у Реєстрі; документа бухгалтерського обліку;
  • у графі 2 зазначаються дата виписування ПН, що відповідає даті виникнення податкових зобов’язань з ПДВ; дата розрахунку коригувань кількісних та вартісних показників; у разі експорту товару — дата виписування ПН, що відповідає даті оформлення вантажної митної декларації (далі — ВМД); дата оформлення бухгалтерського документа, що підтверджує факт здійснення операцій, які не є об’єктом оподаткування ПДВ;
  • у графі 3 зазначаються порядковий номер ПН, який відповідає номеру з графи 1, тобто порядковому номеру запису в Реєстрі, номер розрахунку коригувань, номер документа бухгалтерського обліку. В разі якщо платником ПДВ здійснюються експортні операції, то у графі 3 проставляються останні шість цифр ВМД (порядковий номер митної декларації в журналі обліку ВМД на митниці). При цьому номер наступної ПН повинен відповідати порядковому номеру запису в Реєстрі.

За вибором платника нумерацію можна вести за кожний місяць окремо, починаючи з № 1, або наскрізну за весь рік.

За порушення законів з питань оподаткування передбачено фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність (п. 111.1 ст. 111 Податкового кодексу). За порушення порядку нумерації податкових накладних у Реєстрі (що не призводить до стягнення грошових зобов’язань та, відповідно, застосування фінансових санкцій) застосовується адміністративний штраф. Накладається адміністративний штраф на керівника та іншу посадову особу підприємства у разі порушення ними встановленого законом порядку ведення податкового обліку. Враховуючи те, що зазначення порядкового номера податкових накладних у Реєстрі передбачено Податковим кодексом, за порушення порядку нумерації податкових накладних у Реєстрі може бути застосовано адміністративний штраф. Розмір штрафу відповідно до ст. 1631 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X становить від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні це від 85 до 170 грн.).

Крім того, слід нагадати, що порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту та не звільняє його від обов’язку включення суми ПДВ, зазначеної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період.


«Гаряча лінія» за участю начальника відділу розгляду звернень
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Алли КОНОНОВОЇ