Податок на прибуток

Авансові внески з податку на прибуток: особливості сплати

З дати набрання чинності оновленою редакцією Податкового кодексу минуло півроку, але у платників податку на прибуток виникає чимало запитань, пов’язаних з нарахуванням та сплатою щомісячних авансових внесків у 2015 р.
У цій статті пропонуємо детально розглянути особливості сплати авансових внесків з податку на прибуток.


Загальні правила

За новими правилами, встановленими п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу, платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період перевищують 20 млн.  грн. щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду. Сума щомісячних авансових внесків обчислюється у розмірі не менше ніж 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за попередній звітний (податковий) рік, зменшеної на суму сплачених авансових внесків з цього податку при виплаті дивідендів, яка залишилася незарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку, без подання податкової декларації.

У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступний дванадцятимісячний період. Сума, визначена в розрахунку авансових внесків, вважається узгодженою сумою грошових  зобов’язань.

Податкова декларація, в тому числі розрахунок щомісячних авансових внесків, за базовий звітний (податковий) рік подаються до 1 червня року, що настає за звітним (податковим) роком. Ця норма застосовується для подання декларації за 2015 р.

Сплата щомісячних авансових внесків у 2015 році

Особливістю сплати щомісячних авансових внесків у 2015 р. є те, що у цій період застосовуються раніше чинні правила, тобто положення п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р.

Так, відповідно до п. 9 підрозділу 4 цього Кодексу в січні — грудні 2015 р. і січні — травні 2016 р. платники зобов’язані сплачувати щомісячні авансові внески з податку на прибуток підприємств згідно з п. 57.1 ст. 57 Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р. При цьому сума щомісячних авансових внесків за березень — грудень 2015 р., січень — травень 2016 р. обчислюється в розмірі не менше ніж 1/12 нарахованої суми податку на прибуток підприємств за 2014 звітний (податковий) рік.

На цій підставі платниками авансових внесків у зазначеному періоді є особи, у яких дохід, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування, за 2014 р. перевищив 10 млн.  грн.

Як і раніше, для обчислення цього показника береться значення рядка 01 «Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03)» декларації з податку на прибуток підприємств.

Такі суб’єкти господарювання сплачують авансові внески у:

  • січні — лютому 2015 р. — у розмірі 1/12 від суми податку на прибуток, задекларованої в декларації за 2013 р.;
  • березні — грудні 2015 р., січні — травні 2016 р. — у розмірі 1/12 від суми податку на прибуток, задекларованої в декларації за 2014 р.

Розрахунок авансових внесків здійснюється у податковій декларації у рядку 23. Авансові внески, визначені платником у декларації, вважаються узгодженим податковим зобов’язанням.

У 2015 р. авансові внески не сплачують:

  • платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн.  грн.;
  • платники податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період перевищують 10 млн.  грн., але за підсумками такого звітного періоду вони не отримали прибуток або отримали збиток, у зв’язку з чим податкові зобов’язання не нараховували і не мали базового показника для визначення авансових внесків. Такі платники у разі отримання прибутку за І квартал 2015 р. повинні задекларувати свої зобов’язання у декларації за перше півріччя;
  • платники податків, зареєстровані впродовж звітного (податкового) року (новостворені), тобто платники, які пройшли державну реєстрацію і взяті на облік як платники податку на прибуток у контролюючих органах впродовж 2015 р.;
  • виробники сільськогосподарської продукції;
  • неприбуткові установи (організації);
  • інститути спільного інвестування.

Право на припинення сплати авансових внесків

Питання щодо права на припинення сплати авансових внесків у платників податку на прибуток є чи не найпоширенішим.

Нагадаємо, що у редакції Податкового кодексу, що діяла до 01.01.2015 р., абзацом дев’ятим п. 57.1 ст. 57 цього Кодексу передбачено, що якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал. Такий платник авансових внесків у II — IV кварталах звітного (податкового) року не здійснював, а податкові зобов’язання визначав на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та за рік, яку подавав до контролюючого органу в порядку, передбаченому цим Кодексом.

У новій редакції Податкового кодексу, яка діє з 01.01.2015 р., право на припинення сплати авансових внесків у разі отримання збиткового результату за підсумками І кварталу 2015 р. вилучено. Для подання податкової звітності у 2015 р. застосовується нова редакція п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу, яка не містить положень щодо припинення сплати авансових внесків.

Це означає, що якщо платник податку на прибуток, який сплачує авансові внески, визначені за результатами 2014 р., за підсумками I кварталу 2015 р. не отримав прибуток або отримав збиток, то він не має підстав для подання податкової декларації за I квартал 2015 р. і повинен сплачувати нараховані у декларації за 2014 р. щомісячні авансові внески у березні 2015 р. — травні 2016 р.

Відокремлені підрозділи не є платниками авансових внесків

Враховуючи те, що відокремленими підрозділами, які були самостійними платниками податку на прибуток у 2014 р., втрачено статус платника цього податку в 2015 р., визначення ними щомісячних авансових внесків у податковій декларації за 2014 р. для їх сплати у березні 2015 р. — травні 2016 р. не провадилося.

Юридична особа, яка у своєму складі має відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, здійснює розрахунок щомісячних авансових внесків для їх сплати у березні 2015 р. — травні 2016 р. виходячи із сумарного значення нарахованої суми податку на прибуток за 2014 звітний (податковий) рік такої юридичної особи та її структурних підрозділів. При цьому такий розрахунок здійснюється у разі, якщо сумарне значення річного доходу юридичної особи і її структурних підрозділів, який враховується при визначенні об’єкта оподаткування, за 2014 р. перевищує 10 млн.  грн.

Такі авансові внески підлягають сплаті починаючи з березня 2015 р. тільки за місцем реєстрації юридичної особи у сумі, розрахованій у податковій декларації за звітний (податковий) період — 2014 р.

Крім того, для підприємств, які мають у своєму складі відокремлені підрозділи, більше не передбачено консолідовану сплату податку на прибуток. Це означає, що вся сума податку за результатами діяльності головного підприємства і його структурних підрозділів за 2014 р. враховується для розрахунку щомісячних авансових внесків, що сплачуються головним підприємством за своїм місцезнаходженням.

Слід зазначити, що при розрахунку щомісячних авансових внесків з податку на прибуток у рядку 23 декларації з цього податку за 2014 р. значення рядка 13.2 «Сума податку, нарахованого платником податку на прибуток (при консолідованій сплаті) за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів» додатка ЗП до рядка 13 декларації не враховувалося.

Надміру сплачена сума авансових внесків

Надміру сплачену суму авансових внесків з податку на прибуток може бути враховано при сплаті податкових зобов’язань у наступних звітних періодах згідно зі ст. 87 Податкового кодексу або повернуто платнику податку на підставі поданої ним відповідної заяви.

Слід зауважити, що Мінфіном України наказом № 651 затверджено зміни до бюджетної класифікації, згідно з якими з бюджетної класифікації виключено коди авансових платежів з податку на прибуток. Це означає, що код бюджетної класифікації для сплати податку на прибуток і авансових внесків буде загальним. Такий крок дасть змогу автоматично об’єднати усі переплати щодо податку на прибуток в особистих картках платників податків і врахувати їх під час сплати поточних зобов’язань з цього податку.

Сплату грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснено також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) чи за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів (п. 87.1 ст. 87 Податкового кодексу).

Сплата авансових внесків у разі ліквідації платника податку

Під ліквідацією платника податків слід розуміти його ліквідацію як юридичної особи, внаслідок якої відбувається закриття її рахунків та/або втрата її статусу як платника податків відповідно до законодавства (п. 97.1 ст. 97 Податкового кодексу).

Нагадаємо, що податковий (звітний) рік для платників податків починається з першого календарного дня податкового (звітного) року і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) року.

У разі якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) року), останнім податковим (звітним) роком вважається період, на який припадає дата ліквідації (пп. 137.4.3 п. 137.4 ст. 137 Податкового кодексу). Тому якщо платник податку на прибуток перебуває лише на стадії ліквідації, він не позбавляється обов’язку сплачувати авансові внески з податку на прибуток, задекларовані ним у складі річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік.

Декларацію з податку на прибуток до контролюючого органу такий платник подає за звітний період, на який припадає дата його ліквідації. У цій декларації на суму вже сплачених авансових внесків він має право зменшити задекларовані податкові зобов’язання з податку на прибуток. А у разі якщо сума сплачених авансових внесків перевищує суму податкового зобов’язання з податку на прибуток, то платник податку має право на повернення суми такого перевищення за умови дотримання ним положень ст. 43 Податкового кодексу.

Термін сплати авансових внесків

Терміни для сплати авансових внесків не змінилися — такий платіж, як і раніше, сплачується не пізніше 30 числа відповідного місяця.

При цьому якщо 30 число відповідного місяця, за який сплачується авансовий внесок, припадає на вихідний або святковий день, то такий платіж потрібно здійснити у день, що передує вихідному або святковому дню.

Тобто термін платежу авансового внеску з податку на прибуток, як і всіх податків і зборів, не переноситься. Не сплачені платником податків у встановлений строк суми узгоджених авансових внесків з податку на прибуток вважаються податковим боргом. Для наочності наведемо граничні терміни сплати авансових внесків у 2015 р.:

Місяць

Граничний термін сплати

Січень

30 січня

Лютий

27 лютого

Березень

30 березня

Квітень

30 квітня

Травень

29 травня

Червень

30 червня

Липень

30 липня

Серпень

28 серпня

Вересень

30 вересня

Жовтень

30 жовтня

Листопад

30 листопада

Грудень

30 грудня

«Гарячі лінії»

Дата: 24 жовтня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42