ПДВ

Удосконалено адміністрування ПДВ

Розглянемо основні зміни, яких зазнав порядок адміністрування ПДВ у зв’язку з прийняттям Закону України від 16.07.2015 р. № 643-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» (далі — Закон № 643).

Складання розрахунків коригування до податкових накладних та пеєстрації в ЄРПН

Змінами, внесеними до ст. 192 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс), деталізовано механізм складання розрахунків коригування до податкових накладних та порядок їх реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) як продавцем, так і покупцем.

Так, відповідно до п. 192.1 цієї статті розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, виданої їх отримувачу — платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

 • постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
 • отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості
  товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. При цьому постачальник товарів/послуг має право зменшити суму податкових зобов’язань за таким розрахунком коригування після його реєстрації в ЄРПН отримувачем.

Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу (покупцю) товарів (послуг), у тому числі до податкових накладних, складених під час отримання послуг від нерезидента, місцем постачання яких визначено митну територію України, підлягає реєстрації таким платником податку.

Формування податкового кредиту

Відповідно до змін, внесених до п. 198.6 ст. 198 та ст. 201 Податкового кодексу, за платниками податку — покупцями закріплено право формувати податковий кредит на підставі копій податкових накладних, отриманих з ЄРПН, без необхідності отримання таких податкових накладних безпосередньо від продавця.

Крім того, платники податку можуть включати податкові накладні, зареєстровані в ЄРПН, до складу податкового кредиту протягом 365 календарних днів з моменту їх складання, а не лише у звітному періоді, в якому їх було складено чи зареєстровано в ЄРПН з порушенням термінів (до набрання чинності  Законом № 643 зазначений термін становив 180 календарних днів).

Також слід зазначити, що з урахуванням змін, внесених до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу, не дають права покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту податкові накладні, які складено з порушенням порядку заповнення лише обов’язкових реквізитів, передбачених п. 201.1 цієї статті.

Перерахунок частки використання необоротних активів

Змінами, внесеними до п. 199.4 ст. 199 та до підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу (в частині доповнення його п. 42), передбачено, що платники податку за необоротними активами, придбаними після 01.07.2015 р., здійснюватимуть перерахунок частки їх використання в оподатковуваних та звільнених від оподаткування операціях не протягом трьох років, а лише за результатами одного року. Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 01.07.2015 р., в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях здійснюватиметься платниками в порядку, що діяв до дати набрання чинності Законом № 643 (протягом 1 — 3 років).

Формування реєстраційної суми

Внесено низку змін щодо порядку формування суми податку, обчисленої за формулою, визначеною п. 200¹.3 ст. 200¹ Податкового кодексу (далі — реєстраційна сума).

Так, показники реєстраційної суми, визначені такою формулою, обчислюються з 01.07.2015 р. При цьому для обчислення показників ∑НаклОтр, ∑НаклВид та ∑Митн використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені починаючи з 01.07.2015 р., у тому числі розрахунки коригування, складені починаючи з 01.07.2015 р. та зареєстровані в ЄРПН, до податкових накладних, складених до 01.07.2015 р. на платника податку.

Відповідно до змін, внесених до п. 34 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу:

 • реєстраційна сума та всі її складові, визначені цим Кодексом, обнуляються станом на третій робочий день після дня набрання чинності Законом № 643 (03.08.2015 р.);
 • після зазначеного обнуління реєстраційна сума (ΣНакл) зареєстрованим платникам податку збільшується на:
 • суму середньомісячного розміру сум ПДВ, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених або розстрочених за останні 12 звітних місяців/4 квартали (так званий  овердрафт);
 • суму помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ станом на 01.07.2015 р.;
 • суму від’ємного значення податку, не погашеного станом на 01.07.2015 р. та задекларованого платником у рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ за червень 2015 р./ІІ квартал 2015 р.;
 • суму залишків коштів на електронних рахунках платників станом на дату зазначеного обнуління за вирахуванням сум, заявлених платником у складі податкової звітності з податку за звітний (податковий) період за червень 2015 р. до перерахування з електронного рахунку до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку та/або на поточний рахунок платника відповідно до п. 2001.6 ст. 2001 цього Кодексу, а також сум податкових зобов’язань, задекларованих за звітний (податковий) період за червень 2015 р./II квартал 2015 р.

Слід зазначити, що реєстрація в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, складених до 01.07.2015 р., здійснюється без обмеження реєстраційною сумою починаючи з четвертого робочого дня після дати набрання чинності Законом № 643 (з 04.08.2015 р.).

Зміни, що стосуються електронних рахунків

Згідно зі змінами, внесеними Законом № 643 до п. 87.1 ст. 87 та п. 95.3 ст. 95 Податкового кодексу, погашення податкового боргу з ПДВ за рахунок коштів на електронному рахунку здійснюється Держказначейством України на підставі реєстру ДФС, який формується за рішеннями суду, направленими до виконання ДФС, у розмірі суми податкового боргу або його частини. Порядок формування та надсилання такого реєстру визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової і митної політики.

Відповідно до змін, внесених до п. 2001.4 ст. 2001 Податкового кодексу, платникам податку, які постачають комунальні послуги населенню, на електронні рахунки зараховуватимуться кошти, що надаються таким платникам у вигляді субвенцій з бюджету для погашення заборгованості з різниці в тарифах. На суму таких коштів ДФС автоматично збільшуватиме реєстраційну суму платника шляхом збільшення показника ∑ПопРах.

Змінами до статей 2001 та 209 Податкового кодексу передбачено для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують спеціальний режим оподаткування ПДВ, автоматичне відкриття додаткових електронних рахунків для зарахування починаючи з 04.08.2015 р. сум ПДВ, нарахованих таким сільськогосподарським товаровиробником при здійсненні операцій з постачання власно виробленої сільськогосподарської продукції. Кошти з таких рахунків автоматично (в день їх зарахування на електронний рахунок) перераховуватимуться на спеціальні рахунки сільськогосподарських товаровиробників. Для здійснення автоматичного перерахування коштів інформація про реквізити спеціальних рахунків суб’єктів спеціального режиму оподаткування ПДВ зазначається ними у податковій звітності.

Кошти, зараховані на такі додаткові електронні рахунки, також збільшують реєстраційну суму шляхом збільшення показника ∑ПопРах.

Платникам податку надається можливість отримувати від ДФС інформацію про рух коштів на їхньому електронному рахунку (інформацію щодо сум податку, перерахованого з електронного рахунку платника в бюджет, на спеціальний рахунок суб’єкта спеціального режиму оподаткування ПДВ та на поточний рахунок платника) (п. 2001.5 ст. 2001 Податкового кодексу).

Згідно зі змінами до п. 2001.6 ст. 2001 Податкового кодексу ДФС надано право надсилати Держказначейству України коригуючі реєстри для уточнення інформації, зазначеної у раніше надісланих реєстрах на сплату.

Також слід зазначити, що розділом ІІ Закону № 643 встановлено заборону накладення Держказначейством арешту на кошти, які знаходяться на електронних рахунках платників, відповідно до Закону України від 21.04.99 р. № 606-XIV «Про виконавче провадження», а також надано доручення Держказначейству зняти арешт з коштів, на які такий арешт було накладено ним до дати набрання чинності Законом № 643.

Особливості складання податкових накладних

Законом № 643 внесено зміни до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, якими виключено з переліку обов’язкових такі реквізити податкової накладної, як «Місцезнаходження (податкова адреса продавця)» та «Вид цивільно-правового договору».

Слід зазначити, що до внесення відповідних змін до форм податкової накладної/розрахунку коригування в частині виключення з них реквізитів, які не передбачено новою редакцією п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, податкова накладна/розрахунок коригування складається за формою, встановленою наказом Мінфіну України від 22.09.2014 р. № 957 (у редакції наказу Мінфіну України від 23.01.2015 р. № 13).

Платникам податку, які постачають товари/послуги, постачання яких має безперервний або ритмічний характер (постачання тепла, газу, електроенергії, послуг зв’язку тощо), надано право складати раз на місяць зведені податкові накладні за такими операціями як на платників податку, так і на осіб, які не зареєстровані платниками податку (п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу).

Крім того, платникам податку надано право складати податкові накладні за щоденними підсумками операцій (якщо податкову накладну не було складено на ці операції) у разі:

 • здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/РРО або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника);
 • виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер постачальника (продавця), крім тих, форму яких установлено міжнародними стандартами;
 • надання платнику податку касових чеків, що містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).

Також слід зазначити, що продовжено термін для подання платником податку до контролюючого органу скарги на контрагента у разі складання податкової накладної/розрахунку коригування з порушенням порядку заповнення та/або порядку реєстрації в ЄРПН з 60 до 365 календарних днів (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Штрафні санкції

Згідно з п. 35 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу з урахуванням змін, внесених Законом № 643, при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, складених до 01.10.2015 р., не застосовуються штрафні санкції, визначені п. 1201.1 ст. 1201 розділу ІІ Податкового кодексу (10, 20, 30, 40%).

Штрафні санкції та пеня за порушення платником строків сплати податку до бюджету скасовуються за умови, якщо платник податку забезпечив наявність у визначені законодавством строки необхідної суми коштів для сплати податкових зобов’язань на електронному рахунку. Штрафні санкції та пеня, нараховані платнику протягом перехідного періоду системи електронного адміністрування ПДВ за таке порушення, при забезпеченні у визначені Податковим кодексом строки необхідної суми коштів для сплати податкових зобов’язань на електронному рахунку підлягають списанню контролюючим органом за місцем реєстрації платника ПДВ протягом 14 робочих днів (п. 40 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу).

Встановлюється штраф для платників податку за неправомірне збільшення реєстраційної суми за рахунок завищення від’ємного значення податку, яке залишилося непогашеним станом на 01.07.2015 р. та відображено платником у звітності за червень. Штраф до платника застосовується у розмірі 10% суми завищення такого від’ємного значення. Зменшення реєстраційної суми здійснюється ДФС на підставі узгодженого податкового повідомлення-рішення (п. 41 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу).