Новини

Трансфертне ціноутворення

З 13.08.2015 р. набрав чинності Закон від 15.07.2015 р. № 609-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» (далі — Закон № 609).

Поряд з достатньо суттєвими, але технічними змінами, покликаними прибрати існуючі неточності, наприклад щодо визначення пов’язаності, засад визначення контрольованих операцій, встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» для товарів, що мають біржове котирування, внесено низку достатньо важливих змін до норм Податкового кодексу щодо трансфертного ціноутворення, які суттєво впливають на дії платників податків і контролюючих органів та їх взаємовідносини.

Так, зазначеним Законом внесено зміни до критеріїв віднесення операцій до контрольованих, визначених пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу, згідно з якими обов’язковим є виконання таких умов:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік (раніше — 20 млн. грн.);

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік (раніше — 1 млн. грн.).

Зі сфери контролю за трансфертним ціноутворенням вилучено ПДВ.

Строк надання додаткової інформації для обґрунтування відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки», яка подається на запит ДФС України, збільшено з 10 до 30 календарних днів.

З метою недопущення спірних ситуацій, за наявності обов’язкових елементів державного регулювання (аукціони, оцінка майна тощо), пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу доповнено пп. 39.2.1.8 щодо умов, за яких господарські операції визнаються такими, що відповідають принципу «витягнутої руки».

З переліку підстав для проведення перевірки контрольованих операцій виключено таку підставу, як подання звіту про контрольовані операції.

Внесено зміни щодо штрафних санкцій за порушення норм ст. 39 Податкового кодексу, передбачених п. 120.3 ст. 120 цього Кодексу в частині відповідальності за неподання звіту та недекларування сум контрольованих операцій.

Так, збільшено до 300 розмірів мінімальної заробітної плати розмір штрафу у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції.

Водночас штраф за всі незадекларовані контрольовані операції зменшено з 5 до 1%, обмеживши суму штрафу 300 розмірами мінімальної заробітної плати.

Відсотковий рівень штрафу відносно суми контрольованих операцій, щодо яких не було подано документацію, лишився незмінним (3%). Водночас обмеження у 200 розмірів мінімальної заробітної плати обчислюватиметься від суми всіх контрольованих операцій, здійснених у відповідному звітному році (раніше — від суми всіх незадекларованих операцій), що сумарно буде вище.

При цьому повернуто норму попередніх редакцій ст. 39 Податкового кодексу відносно того, що сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податку від обов’язку подання звіту про контрольовані операції
та/або документації з трансфертного ціноутворення.

Надано перелік фінансових показників, що покликані забезпечити встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій, та порядок їх розрахунку. Зокрема, такими показниками визначено валову рентабельність, валову рентабельність собівартості, чисту рентабельність, чисту рентабельність витрат, рентабельність операційних витрат, рентабельність активів і рентабельність капіталу.

Також дуже важливим, враховуючи, що Закон № 609 набрав чинності фактично з середини року, є визначення, що міститься в прикінцевих та перехідних положеннях, згідно з яким формування звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення про господарські операції, здійснені у 2015 р., проводиться на підставі та з урахуванням норм цього Закону. Тобто внесені зміни з метою виконання норм ст. 39 Податкового кодексу поширюються на весь період 2015 р.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42