Юридична практика

Нарахування штрафних санкцій за порушення строків подання митних декларацій

Суть справи. У зв’язку з неподанням ТОВ «К» митної декларації з метою завершення митного режиму переробки на митній території у строки, встановлені частиною першою ст. 151 Митного кодексу, митницею винесено два податкові повідомлення-рішення та накладено на ТОВ «К» штрафні санкції, передбачені ст. 120 Податкового кодексу, у розмірах 170 і 1020 грн. (за повторне протягом року порушення).

Як вбачається з матеріалів справи, ТОВ «К» 05.08.2014 р. з дозволу митниці поміщено товар у митний режим переробки на митній території. Строк переробки встановлено до 03.11.2014 р.

Станом на 04.11.2014 р. режим переробки завершено не було (стосовно посадових осіб ТОВ «К» складено протокол про порушення митних правил за ознаками порушення, передбаченого ст. 480 Митного кодексу, та притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу на винних осіб).

06.11.2014 р. ТОВ «К» звернулося до митниці з необґрунтованою заявою про продовження строку переробки товарів, яку було відхилено. При цьому зазначалася необхідність завершення митного режиму переробки на митній території відповідно до положень ст. 160 Митного кодексу з дотриманням строків декларування, визначених у ст. 263 цього Кодексу.

14.11.2014 р. з метою завершення режиму переробки товарів, заявлених за однією імпортною митною декларацією від 05.08.2014 р., ТОВ «К» подано дві митні декларації типу ЕК 11: від 14.11.2014 р. - на продукти переробки та від 14.11.2014 р. - на відходи переробки.

Того самого дня митницею складено акти про неподання ТОВ «К» митних декларацій у визначені законодавством строки, згідно з якими суть допущеного підприємством порушення полягає у незаявленні до митного оформлення продуктів та відходів переробки у строки, встановлені частиною першою ст. 151 Митного кодексу (до 03.11.2014 р. включно).

На підставі зазначених актів і ст. 120 Податкового кодексу митницею винесено два податкові повідомлення-рішення про нарахування ТОВ «К» штрафних санкцій за порушення строків подання митних декларацій у розмірах 170 і 1020 грн. (за повторне протягом року порушення).

Позиція платника. У скарзі ТОВ «К» просить скасувати вказані податкові повідомлення-рішення та зазначає, що не погоджується з нарахуванням штрафних санкцій, оскільки у податкових повідомленнях-рішеннях не міститься інформація про суть порушення, документ, що встановлює його факт, і нормативний документ, що обумовлює це порушення. Зазначене не дає змоги ТОВ «К» ідентифікувати порушення, визначити правомірність застосування штрафних санкцій і правильність нарахованої суми.

Витяг з рішення. Відповідно до частини першої ст. 151 Митного кодексу строк переробки товарів на митній території України встановлюється контролюючим органом у кожному випадку під час видачі дозволу підприємству виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється починаючи з дня завершення митного оформлення контролюючим органом іноземних товарів для переробки. За заявою підприємства, якому видано дозвіл на переробку товарів, з причин, підтверджених документально, строк переробки товарів на митній території України продов-жується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днів.

Митний режим переробки на митній території завершується, зокрема, шляхом реекспорту продуктів переробки чи поміщення їх в інший митний режим (частина перша ст. 160 зазначеного Кодексу).

Згідно з пунктами 11 та 12 розділу V Порядку № 657 продукти переробки до завершення строку переробки товарів підлягають митному оформленню митним органом, зазначеним у дозволі на переробку, в обраний декларантом митний режим залежно від умов зовнішньоекономічного договору (контракту) та з додержанням вимог Митного кодексу й інших нормативно-правових актів України з питань державної митної справи.

Митне оформлення продуктів переробки, що утворились унаслідок переробки товарів, поміщених у режим переробки на митній території України, при їх реекспорті здійснюється митним органом, зазначеним у дозволі на переробку, на підставі митної декларації на такі продукти переробки з поданням переліку українських товарів, витрачених під час здійснення операцій з переробки іноземних товарів, із зазначенням їх кількості та вартості.

Як вбачається з норм частини першої ст. 157 Митного кодексу, залишки або відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки іноземних товарів і мають господарську цінність та/або можуть бути утилізовані, підлягають поміщенню в цьому стані у відповідний митний режим до закінчення строку переробки товарів.

Контроль за дотриманням режиму переробки на митній території завершується після здійснення митних формальностей щодо продуктів переробки відповідно до ст. 160 Митного кодексу та залишків і відходів переробки згідно зі ст. 157 цього Кодексу (п. 15 розділу V Порядку № 657).

При цьому строки декларування товарів, встановлені ст. 263 Митного кодексу, не пов’язані з положеннями статей 157 та 160 цього Кодексу.

Отже, оскільки митне оформлення продуктів і відходів переробки, що утворились унаслідок переробки товарів, поміщених у митний режим переробки на митній території України, при їх реекспорті здійснюється контролюючим органом на підставі митної декларації на такі продукти та відходи переробки до завершення строку переробки, митницею правомірно застосовано до ТОВ «К» штрафні санкції, передбачені ст. 120 Податкового кодексу, за несвоєчасне, тобто з порушенням встановленого строку переробки, подання митних декларацій від 14.11.2014 р. - на продукти переробки та від 14.11.2014 р. - на відходи переробки.

Порядком № 370 визначено обов’язок підрозділу митного оформлення митного органу, яким встановлено порушення платником податків строків подання митної декларації, передати інформацію про таке порушення до відділу митного органу, до компетенції якого належить складання податкових повідомлень.

Оскільки Митним кодексом не встановлено юридичної форми рішення, яким фіксується факт неподання митної декларації у встановлені законом строки, такий факт було зафіксовано посадовою особою митниці актами від 14.11.2014 р. про неподання ТОВ «К» митних декларацій у визначені законодавством строки.

Відповідно до п. 116.1 ст. 116 Податкового кодексу у разі застосування контролюючими органами до платника податків штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, такому платнику податків надсилаються (вручаються) податкові повідомлення-рішення.

Таким чином, у зв’язку з незаявленням ТОВ «К» до митного оформлення продуктів і відходів переробки у строки, встановлені контролюючим органом згідно з частиною першою ст. 151 Митного кодексу, тобто до 03.11.2014 р. включно, митницею відповідно до п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу застосовано штрафні санкції за порушення податкового законодавства та надіслано відповідні податкові повідомлення-рішення.

Водночас, оскільки відбулося порушення закриття однієї зовнішньоекономічної операції з переробки на митній території товарів, оформлених за митною декларацією від 05.08.2014 р., ознаки повторності порушення відсутні.

З урахуванням викладеного скаргу ТОВ «К» було задоволено частково, одне з податкових повідомлень-рішень митниці на суму 170 грн. залишено без змін, а суму штрафної санкції, нарахованої за іншим повідомленням-рішенням у розмірі 1020 грн., зменшено до 170 грн. у зв’язку з відсутністю ознак повторності порушення.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 листопада, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42