Соціальне страхування

Надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї

Відповідно до Закону № 76 з 01.07.2015 р. пільги щодо оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, придбання твердого палива окремим категоріям громадян надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує розміру доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. У 2015 р. це — 1710 грн. На виконання зазначеного Закону прийнято постанову № 389, якою затверджено Порядок надання пільг.


Категорії громадян, на яких поширюється дія Порядку надання пільг

Дія Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із:

 • Законом про міліцію (звільнені зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівники міліції, особи начальницького складу податкової міліції, особи рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби; діти (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків; непрацездатні члени сім’ї, які перебували на їх утриманні);
 • Законом № 796 (особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 3; дружини (чоловіки) та опікуни (на час опікунства) дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; сім’ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи);
 • Законом № 3551 (учасники війни; особи, на яких поширюється чинність зазначеного Закону; особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною);
 • Законом № 3721 (особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдови (вдівці) та батьки померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною);
 • Законом про освіту (пенсіонери, які раніше працювали педагогічними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них);
 • Основами законодавства про охорону здоров’я (пенсіонери, які раніше працювали медичними і фармацевтичними працівниками у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у таких населених пунктах);
 • Законом № 32 (пенсіонери, які раніше працювали в бібліотеках у сільській місцевості та селищах міського типу і проживають у них);
 • Законом № 180 (пенсіонери, які працювали у сфері захисту рослин у сільській місцевості і проживають там);
 • законами № 1584 та 2402 (багатодітні сім’ї; дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї, в яких не менше року проживають троє дітей або більше; сім’ї, в яких не менше року проживають троє дітей і більше, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування);
 • законами № 2195 та 2778 (пенсіонери, які раніше працювали в державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у них);
 • Кодексом цивільного захисту (батьки та члени сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків; особи, звільнені зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років та які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків).

Особи, які належать до членів сім’ї пільговика при наданні пільг

До членів сім’ї пільговика під час надання пільг відповідно до Порядку надання пільг належать особи, на яких згідно із законодавчими актами поширюються пільги: дружина (чоловік); їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

Документи для отримання пільг

Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких включаються доходи крім пенсії та соціальної допомоги або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї пільговика за формою, затвердженою постановою № 389, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

У разі неподання таких документів структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє пільговика про необхідність подання відповідних документів для визначення права на отримання пільг.

Доходи, які пільговик повинен зазначати у декларації про доходи сім’ї пільговика

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:

 • пенсія;
 • заробітна плата;
 • грошове забезпечення;
 • стипендія;
 • соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; допомоги на поховання; одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
 • доходи від підприємницької діяльності.

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), і фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць.

Для фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб, для фізичних осіб — підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, — трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.

Випадки, в яких право на отримання пільг визначається без звернень

Право на отримання пільг пільговиками, до сукупного доходу сім’ї яких включаються лише пенсії та соціальна допомога і сім’ї яких складаються тільки з непрацездатних осіб, визначатимуть структурні підрозділи з питань соціального захисту населення на підставі даних про розмір пенсій пільговиків та членів їх сімей, які отримуватимуть від територіальних органів Пенсійного фонду України за результатами обміну електронними базами даних.

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу і період надання пільг

Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення з урахуванням отриманої від пільговиків та територіальних органів Пенсійного фонду України інформації визначають не пізніше вересня 2015 р., надалі — протягом 10 днів з дня отримання такої інформації середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу шляхом ділення загальної суми грошових доходів кожного члена сім’ї пільговика за попередні шість місяців на 6 і на кількість членів сім’ї.

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує розміру доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговик має право на отримання пільг протягом шести місяців з місяця визначення відповідного права, а у разі визначення права у липні — вересні 2015 р. — протягом шести місяців починаючи з 01.07.2015 р.

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення надає щомісяця до 25 числа житлово-експлуатаційним організаціям, житлово-будівельним (житловим) кооперативам, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку, організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, операторам (провайдерам) телекомунікацій, газо- та електропостачальникам, постачальникам твердого палива списки пільговиків, які мають право на отримання пільг, надає в установленому порядку пільги готівкою для придбання твердого палива і скрапленого газу, а також видає пільговикам довідки для отримання інших видів пільг, які надаються з урахуванням доходу (безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, зубопротезування тощо), відповідно до законодавства.

Підприємства надають у встановленому порядку протягом шести місяців пільги пільговикам, зазначеним у списках.

Після закінчення шести місяців структурний підрозділ з питань соціального захисту населення визначає право пільговика на отримання пільг на наступний період.

Пільги у разі збільшення або зменшення середньомісячного доходу сім’ї пільговика

У разі коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг і можуть звернутися за житловою субсидією.

У разі зменшення доходу сім’ї пільговик має право звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для визначення права на отримання пільг з місяця звернення.

Умови припинення надання пільг

Надання пільг припиняється:

 • якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, — з місяця, в якому виявлено порушення;
 • за заявою пільговика — з місяця, що настає за місяцем її надання, якщо інше не обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

У разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42