ПДФО

Зміни в оподаткуванні пенсій

Відповідно до пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану згідно із законом) або щомісячного довічного грошового утримання, отримувані платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету відповідно до закону, якщо їх розмір перевищує три розміри мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2015 р. — 3654 грн.), у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.


Законом № 653 вищезазначений підпункт доповнено нормою, відповідно до якої положення цього підпункту не застосовується до пенсій, призначених учасникам бойових дій у період Другої світової війни, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність ст. 10 Закону № 3551.

Так, згідно з цією статтею до таких осіб належать:

 • сім’ї військовослужбовців, партизанів, підпільників, учасників бойових дій на території інших держав, прирівняних до них осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), а також внаслідок захворювання, пов’я-заного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів;
 • сім’ї військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які призивалися на збори військовозобов’язаних Міністерства оборони, органів внутрішніх справ і державної безпеки колишнього Союзу РСР і загинули (померли) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов’я-за-них з антигромадськими проявами;
 • сім’ї загиблих під час Великої Віт-чизняної війни осіб із числа особового складу груп самозахисту об’єктових та аварійних команд місцевої протиповітряної оборони, а також сім’ї загиб-лих внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших медичних закладів;
 • сім’ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України;
 • сім’ї осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення;
 • сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування було включено до складу Збройних Сил України, МВС України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
 • сім’ї осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не було включено до складу Збройних Сил України, МВС України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами України, МВС України, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та право-охоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення;
 • сім’ї військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, а також сім’ї працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення АТО безпосередньо в районах та у період її проведення.

До членів сімей загиблих (що пропали безвісти) військово-службовців, партизанів та інших осіб належать:

утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;

батьки;

один із подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;

діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;

діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти;

 • дружини (чоловіки) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, а також дружини (чоловіки) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;
 • дружини (чоловіки), які не одружилися вдруге, батьки, неповнолітні діти померлих учасників бойових дій, партизанів, підпільників, військовослужбовців та учасників війни, які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу ді-ючої армії в період Великої Віт-чизняної війни 1941 — 1945 рр. та війни 1938, 1939, 1945 рр. з імперіалістичною Японією, нагороджених за бойові дії державними нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім ювілейних);
 • діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I — IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Закон № 653 набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування. Оскільки цей Закон опубліковано 06.08.2015 р., він набирає чинності з 01.09.2015 р.

Таким чином, суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, які виплачуються зазначеній категорії громадян з 01.09.2015 р., не підлягатимуть оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб.