ПДФО

Оподаткування роялті

Розглянемо, за якою ставкою оподатковуються податком на доходи фізичних осіб доходи фізичної особи — нерезидента у вигляді роялті.


Відповідно до пп. 170.10.1 п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV цього Кодексу для нерезидентів).

У разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом — юридичною або самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів. Під час укладення договору з нерезидентом, умови якого передбачають отримання таким нерезидентом доходу з джерелом його походження в Україні, резидент зобов’язаний зазначити в договорі ставку податку, що буде застосована до таких доходів (пп. 170.10.3 п. 170.10 ст. 170 Податкового кодексу).

Згідно з пп. 170.3.1 п. 170.3 вищезазначеної статті роялті оподатковується за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів, за ставкою 20%, визначеною пп. 167.5.1 п. 167.5 ст. 167 цього Кодексу.

Підпунктом 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу визначено, що роялті — це будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші засоби на носіях інформації, відео- або аудіо-касети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торговою маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Будь-який резидент, який нараховує дивіденди (роялті), включаючи того, хто сплачує податок на прибуток підприємств у спосіб, відмінний від загального (є суб’єктом спрощеної системи оподаткування), або звільнений від сплати такого податку з будь-яких підстав, є податковим агентом під час нарахування дивідендів (роялті) (пп. 170.5.2 п. 170.5 ст. 170 Податкового кодексу).

Враховуючи зазначене, доходи у вигляді роялті, нараховані фізичній особі — нерезиденту, підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 20%.

Водночас якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачено Податковим кодексом, то застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ст. 3 цього Кодексу).

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42