ПДФО

Внесення на депозитний рахунок нотаріуса грошової винагороди арбітражного керуючого

Розглянемо, чи потрібно фізичній особі, яка здійснює приватну нотаріальну діяльність, відображати в річній декларації про майновий стан і доходи суму коштів, отриману на депозитний рахунок нотаріуса як грошову винагороду арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна.


Основні засади організації діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) регламентовано Законом № 2343.

Положеннями ст. 115 цього Закону визначено, що арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження за грошову винагороду.

Грошова винагорода арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні 12 місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень розпорядника майна не може перевищувати п’яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Право вимоги грошової винагороди виникає в арбітражного керуючого в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.

Сплата грошової винагороди арбітражному керуючому (розпоряднику майна) здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником). Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується арбітражному керуючому (розпоряднику майна) за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.

Порядком № 296 визначено, що державні та приватні нотаріуси у випадках, передбачених законодавством України, приймають у депозит грошові суми і цінні папери.

У разі настання певної події, обумовленої договором, нотаріус у день звернення або не пізніше наступного робочого дня передає безготівковим шляхом гроші особі, на ім’я якої вони були задепоновані, за її заявою, у якій мають зазначатися реквізити для перерахування. У разі ненастання певної події, обумовленої договором, нотаріус у день звернення або не пізніше наступного робочого дня повертає безготівковим шляхом гроші з депозиту особі, що їх внесла, за її заявою, в якій мають зазначатися реквізити для перерахування (пп. 1.1 п. 1 глави 21 розділу II Порядку № 296).

На підставі виписок з рахунків, що свідчать про надходження відповідних сум, особі, яка внесла грошові суми в депозит, нотаріусом видається квитанція встановленого зразка. При цьому права частина квитанції (квитанція) видається особі, яка внесла грошову суму в депозит, а ліва її частина (корінець квитанції) залишається у справах державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса. На прохання боржника напис про внесок може бути зроблено на поданому документі, що встановлює заборгованість або з якого випливає внесення грошових сум чи цінних паперів у депозит (пп. 3.1 п. 3 глави 21 розділу II Порядку № 296).

У квитанції зазначаються відомості про особу, від якої прийнято в депозит грошові суми, а також про особу, для якої вони вносяться (далі — депонент).

Приватні нотаріуси зобов’язані вести облік депозитних операцій у книгах обліку депозитних операцій та обліку особових рахунків депонентів.

Надходження грошових сум і цінних паперів обліковується у прибутковій частині книги обліку депозитних операцій. Зокрема, зазначаються:

 • у графі 1 — порядковий номер запису;
 • у графі 2 — дата надходження грошових сум або цінних паперів у депозит;
 • у графі 3 — прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), прізвище, ім’я та по батькові ліквідатора громадянина-підприємця, від якого прийнято грошові суми або цінні папери; за яким зобов’язанням або у рахунок яких платежів їх внесено;
 • у графі 4 — номер виданої квитанції;
 • у графах 5, 6 — відповідно розмір внесеної у депозит грошової суми, вид, кількість, номінальна вартість і реквізити цінних паперів, внесених у депозит;
 • у графі 7 — номер особового рахунку депонента.

Видача грошових сум і цінних паперів обліковується у видатковій частині книги обліку депозитних операцій. Зокрема, зазначаються:

 • у графі 1 — порядковий номер запису;
 • у графі 2 — дата видачі грошових сум або цінних паперів;
 • у графі 3 — прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (найменування юридичної особи), якій видано (перераховано) грошові суми або цінні папери, підстава видачі;
 • у графі 4 — номер платіжного доручення;
 • у графах 5 і 6 — відповідно розмір виданих (перерахованих) грошових сум або вид, кількість, номінальна вартість і реквізити цінних паперів;
 • у графі 7 — номер особового рахунку депонента.

Підпунктом 7.6 п. 7 глави 21 розділу II Порядку № 296 визначено, що внесення відомостей про грошові суми або цінні папери, які надійшли в депозит, до книги обліку депозитних операцій є підставою для відображення відповідних сум на особових рахунках депонентів у книзі обліку особових рахунків депонентів.

Крім того, наприкінці кожного місяця у прибутковій та видатковій частинах книги обліку депозитних операцій підбиваються підсумки за графами 5 і 6, вираховуються залишки коштів за депозитними операціями на перше число наступного місяця, а також зазначаються суми нарахованих банком відсотків за зберігання на поточних рахунках грошових сум у разі, якщо нарахування останніх передбачається укладеним з банком договором про розрахунково-касове обслуговування. Залишки депозитних сум і суми відсотків станом на перше число кожного місяця звіряються із сумами, зазначеними у виписках з окремих поточних рахунків, відкритих у банківських установах.

Відповідно до Інструкції № 492 з метою вчинення нотаріальних дій з прийняття у депозит грошової суми нотаріус відкриває окремий поточний рахунок.

Зазначений рахунок використовується виключно для проведення операцій, пов’язаних із:

 • виконанням зобов’язань клієнта нотаріуса-боржника перед кредитором;
 • проведенням розрахунків за договорами купівлі-продажу між клієнтами нотаріуса — фізичними особами, у тому числі на суму, що перевищує встановлену Нацбанком України граничну межу для готівкових розрахунків між фізичними особами.

Кошти, що перебувають на зазначеному рахунку, належать клієнтам нотаріусів у межах переданої кожним клієнтом суми. Нотаріус здійснює управління коштами, що перебувають на зазначеному рахунку, в порядку, визначеному законодавством, та не має права використовувати ці кошти з іншою метою, ніж виконання доручення клієнта, яким їх передано.

При цьому п. 178.3 ст. 178 Податкового кодексу визначено, що оподатковуваним доходом приватного нотаріуса вважається сукупний чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

Отже, грошові суми, внесені на депозитний рахунок нотаріуса, належать у повному обсязі особі, на ім’я якої вони були задепоновані, та не можуть використовуватися нотаріусом з іншою метою, ніж виконання доручення клієнта, яким їх передано.

Таким чином, сума коштів, внесених на депозитний рахунок нотаріуса, не включається до сукупного річного оподатковуваного доходу фізичної особи, яка здійснює приватну нотаріальну діяльність, і не відображається у річній декларації про майновий стан і доходи.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42