ЄСВ

Обчислення і сплата єдиного соціального внеску

Нещодавно ДФС України було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Обчислення і сплата єдиного соціального внеску» за участю Світлани КЕПІНОЇ, начальника Управління адміністрування єдиного внеску та методології Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України. Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.

Застосування понижуючого коефіцієнта

Чи застосовується понижуючий коефіцієнт до додаткової бази нарахування єдиного внеску із розрахунку розміру мінімальної заробітної плати?


Згідно з п. 95 розділу VIII Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон про ЄСВ) по 31.12.2015 р. при нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам та/або при нарахуванні винагороди за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах розмір єдиного внеску, встановлений частиною п’ятою та абзацом другим частини шостої ст. 8 цього Закону для платників єдиного внеску, визначених в абзацах другому, третьому, четвертому та сьомому п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону, застосовується з понижуючим коефіцієнтом, якщо платником виконуються одночасно такі умови:

  • база нарахування єдиного внеску в розрахунку на одну застраховану особу в звітному місяці збільшилася на 20 і більше відсотків порівняно з середньомісячною базою нарахування єдиного внеску платника за 2014 р. у розрахунку на одну застраховану особу;
  • після застосування коефіцієнта середній платіж на одну застраховану особу в звітному місяці становитиме не менше ніж середньомісячний платіж на одну застраховану особу платника за 2014 р.;
  • кількість застрахованих осіб у звітному місяці, яким нараховано виплати, не перевищує 200% середньомісячної кількості застрахованих осіб платника за 2014 р.

Водночас відповідно до частини п’ятої ст. 8 Закону про ЄСВ у разі якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

Також відповідно до частини шостої цієї статті у разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (грошове забезпечення, дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (грошове забезпечення, дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.

Таким чином, за умови, що у разі якщо хоча б щодо однієї застрахованої особи здійснюється донарахування сум єдиного внеску до розміру мінімальної заробітної плати (винятком є лікарняні, відпускні та допомога по вагітності та пологах), понижуючий коефіцієнт страхувальником не застосовується взагалі.

Нарахування єдиного внеску на заробітну плату працівника-інваліда

Як розраховується розмір єдиного внеску на заробітну плату працівника-інваліда, який працює у фізичної особи — підприємця, за умови отримання ним заробітної плати у розмірі, меншому за мінімальний?


Частиною п’ятою ст. 8 Закону про ЄСВ платники єдиного внеску — роботодавці нараховують єдиний внесок на суми нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці» (далі — Закон про оплату праці), залежно від визначеного класу професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника єдиного внеску, з урахуванням видів його економічної діяльності (від 36,76 до 49,7%).

Якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується роботодавцями як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника. Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць.

При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки єдиного внеску, встановлені ст. 8 Закону про ЄСВ, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Згідно з частиною 13 ст. 8 Закону про ЄСВ ставку єдиного внеску у розмірі 8,41% визначеної бази нарахування для працюючих інвалідів встановлено лише для підприємств, установ і організацій, в яких працюють інваліди.

Зазначена пільга не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які використовують працю найманих працівників-інвалідів. Тобто фізичні особи — підприємці нараховують єдиний внесок на заробітну плату працівника-інваліда у розмірі, встановленому залежно від класу професійного ризику виробництва, до якого його віднесено (від 36,76 до 49,7%).

Для платників, зазначених, зокрема, у п. 2 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, єдиний внесок встановлюється у розмірі 3,6% визначеної п. 1 частини першої ст. 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

Таким чином, для найманого працівника-інваліда, який працює у фізичної особи — підприємця, де загальна сума нарахованого доходу за місяць не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника (від 36,76 до 49,7%). При цьому утримання єдиного внеску із заробітної плати (доходу) найманого працівника здійснюється із фактично нарахованої заробітної плати (доходу) у розмірі 3,6%.

Вартість путівки є базою нарахування єдиного внеску

Чи є базою нарахування єдиного внеску вартість санаторних путівок, що надаються підприємством безкоштовно своїм працівникам?


Відповідно до п. 1 частини першої ст. 7 Закону про ЄСВ базою для нарахування єдиного внеску для підприємств, установ та організацій, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, та сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Визначення видів виплат, що належать до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні єдиного внеску встановлено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. №  5.

Підпунктом 2.3.4 п. 2.3 цієї Інструкції визначено, що вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства, входять до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Отже, вартість путівки, що надається підприємством працівнику, є базою нарахування та утримання єдиного внеску.

Перерахунок єдиного внеску

Чи мають право роботодавці здійснити перерахунок єдиного внеску за попередній звітний період з метою застосування понижуючого коефіцієнта?


Відповідно до частини другої ст. 9 Закону про ЄСВ обчислення єдиного внеску здійснюється щомісяця на підставі бухгалтерських та інших документів, згідно з якими провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які нараховується єдиний внесок.

При цьому якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, нараховані суми включаються до заробітної плати того місяця, в якому було здійснено нарахування (пп. 3 п. 3 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449 (далі — Інструкція № 449).

Отже, оскільки обчислення єдиного внеску здійснюється щомісяця на підставі бухгалтерських та інших документів, законодавством не передбачено перерахунок єдиного внеску за минулий період з метою застосування понижуючого коефіцієнта.

До бази нарахування включаються доходи за декілька місяців

У якому місяці з метою застосування понижуючого коефіцієнта до бази нарахування єдиного внеску включається сума доходу, нарахована у звітному місяці за минулі (лікарняні, тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами) та майбутні (відпускні, допомога по вагітності та пологах) періоди?


З метою дотримання умов, що надають право роботодавцям на застосування понижуючого коефіцієнта до ставки єдиного внеску та при його розрахунку, страхувальники використовують інформацію, зазначену ними у звітності, яка подається згідно  з вимогами Закону про ЄСВ.

Відповідно до п. 1 розділу IV Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435 (далі — Порядок № 435), звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску формується на підставі бухгалтерських та інших документів, згідно з якими провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону про ЄСВ нараховується єдиний внесок.

Так, у табл. 6 додатка 4 до Порядку № 435 персоніфіковано по кожному працівнику відображається сума нарахованої заробітної плати, винагороди за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).

На одну застраховану особу допускається декілька записів у табл. 6 додатка 4 до Порядку № 435, якщо, зокрема, протягом одного звітного періоду застрахованій особі нарахування здійснюються за поточні та майбутні (відпускні, допомога по вагітності та пологах), за минулі періоди (лікарняні, тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами).

Таким чином, з метою застосування понижуючого коефіцієнта до бази нарахування єдиного внеску включаються доходи, нараховані працівникам за декілька місяців (зокрема, відпустка, лікарняний, допомога по вагітності та пологах), у звітному місяці, в якому їх було нараховано.

Застосування максимальної величини бази нарахування єдиного внеску

Як застосовується максимальна величина при обчисленні єдиного внеску у разі нарахування найманому працівнику у звітному місяці заробітної плати і відпускних, у тому числі перехідних, або допомоги по вагітності та пологах, сукупний розмір яких перевищує 17 прожиткових мінімумів?


Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ.

Згідно з пп. 2 п. 3 розділу IV Інструкції № 449 при визначенні максимальної величини бази нарахування єдиного внеску виплати враховуються в такій послідовності:

  • сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці;
  • сума винагороди за цивільно-правовими договорами;
  • сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, сума допомоги по вагітності та пологах.

При цьому розмір єдиного внеску застосовується окремо для кожного виду виплат відповідної категорії платників.

Застосування максимальної величини при нарахуванні єдиного внеску на суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, оплати щорічної відпустки, період яких більше одного місяця, здійснюється окремо за кожний місяць.

Таким чином, єдиний внесок за базовий період (календарний місяць) нараховується насамперед на суму заробітної плати найманого працівника, а потім на різницю в межах граничної величини застосовується розмір єдиного внеску на суму допомоги по вагітності та пологах. Якщо сума нарахованої заробітної плати за базовий звітний місяць перевищує максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, то єдиний внесок нараховується на суму заробітної плати в межах граничної величини бази нарахування єдиного внеску, а на суму допомоги по вагітності та пологах у такому випадку єдиний внесок не нараховується.

Застосування максимальної величини при нарахуванні єдиного внеску на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати щорічної відпустки, період яких більше одного місяця, здійснюється окремо за кожний місяць.


Підготувала Інна ПЕТРЕНКО, оглядач «Вісника», за сприяння:
Світлани КЕПІНОЇ, начальника Управління адміністрування єдиного внеску та методології
Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби України,
та Департаменту комунікацій

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42