Інші податки

Оприлюднення інформації про боржників перед бюджетом

Одним із важливих кроків податкової реформи 2015 р., започаткованої Законом № 71, стало запровадження у п. 35.4 ст. 35 Податкового кодексу принципу інформаційної відкритості щодо сплати податків суб’єктами природних монополій і суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та платниками податків з ознаками суб’єктів господарювання, які не сплачують податки до державної скарбниці.


Принцип публічності та прозорості, який полягає в інформуванні громадськості з питань виконання держбюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням держбюджету та місцевих бюджетів, передбачено п. 10 ст. 7 Бюджетного кодексу.

Закріплення у податковому законодавстві повноважень з інформування громадськості про сплату податків до бюджету платниками рентної плати та про податкових боржників є вимогою часу у сучасному суспільстві. Такий захід одночасно має інформативний характер, орієнтований на широкий загал споживачів такої інформації, та превентивний (запобіжний, попереджувальний) характер, спектр дії якого спрямовано на стимулювання додержання платниками податків вимог податкового законодавства щодо сплати податків і недопущення виникнення податкового боргу, а також примусово-каральний характер, вектор якого спрямовано на суспільний осуд боржників, боротьбу з несплатою податків, спонукання до якомога скорішого повернення до бюджету податкових платежів.

Отже, оприлюднення інформації про сплату платежів до бюджету суб’єктами, з яких справляється плата за користування надрами у межах території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, спрямовано на забезпечення інформативних інтересів громадськості, оскільки надра є виключною власністю українського народу, який здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду АР Крим в місцеві ради, що надаються лише у користування, за яке справляється плата; а оприлюднення інформації про податкових боржників та їхні борги є дієвим заходом для забезпечення стимулювання платника податків до самостійного погашення податкового боргу без залучення органів ДФС та використання заходів примусового стягнення.

Історичний ракурс

Такий превентивний захід, як інформування громадянського суспільства про наявність у боржника боргових зобов’язань, існував ще з давніх часів. Наприклад, до боржника одного з племен індіанців до повернення ним боргу, що надавався під заставу власного імені, зверталися лише звуками та жестами. У Давньому Римі боржники, щоб уникнути конфіскації майна, весь час носили з собою боргові книжки. На Русі купці, що мали борги, вважалися ізгоями, а неплатоспроможних боржників сікли на торговій площі при великому скупченні людей, щоб хтось із знайомих, пожалівши, сплатив їхні борги.

Міжнародний досвід

Світовий досвід податкових служб інших країн свідчить про те, що останнім часом примусово-каральний вплив на платника податків за ефективністю дедалі більше поступається моральному. В умовах сьогодення оприлюднення інформації про боржників щодо податкових платежів як моральний важіль впливу використовується у більшості передових європейських країн та державах пострадянського простору, зокрема Ірландії, Латвії, Казахстані тощо.

В Ірландії, яка посіла шосте місце за легкістю сплати податків (згідно з рейтингом Світового банку «Сплата податків у 2009 році»), одним із пріоритетних заходів у процедурі стягнення податкового боргу вважається оприлюднення широкому загалу інформації про податкових боржників у вигляді так званих чорних списків. Виходячи з нормативних приписів положень частини 11 розділу 1086 Зведеного закону про податки від 1997 р. № 39 (Part 11 Section 1086 Taxes Consolidation Act, № 39 of 1997)[1] обов’язок публікації списків податкових боржників в Ірландії покладено на податкову та митну службу країни. Таку публікацію передбачено проводити один раз на кожні три місяці (щокварталу) за період, що починається з першого календарного дня першого місяця звітного кварталу і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого кварталу. Публікації підлягають списки (переліки) боржників з обов’язковим зазначенням найменувань (назв), адрес місцезнаходження, роду занять і сфери діяльності або детальний опис у інший спосіб кожного неплатника, а також із зазначенням сум боргу у розрізі податків та за його складовими частинами (основна сума боргу, пеня, штрафна санкція тощо).

У Латвії інформація про погашення заборгованості по податках публікується міністерством фінансів, службою державних доходів або відповідним самоуправлінням в електронному вигляді на офіційному сайті загальнодержавного офіційного періодичного інтернет-видання, яке забезпечує доступ до офіційної державної інформації, реалізує обмін ідеями між державою та суспільством і сприяє розвитку громадянського суспільства.

У Казахстані органи податкової служби публікують у засобах масової інформації (на веб-сайті уповноваженого органу) списки платників податків, які мають податкову заборгованість, що не була погашена протягом шести місяців з дня її виникнення (ст. 621 Податкового кодексу Республіки Казахстан). При цьому критеріями для публікації інформації про податкового боржника є наявність непогашеної протягом півроку після виникнення у нього податкової заборгованості, розмір якої в обрахунку від розміру місячного розрахункового показника, що встановлюється на відповідний фінансовий рік законом про республіканський бюджет, перевищує у: 150  разів — для юридичних осіб, 10 разів — для фізичних осіб — підприємців. У таких списках обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові підприємця або найменування підприємства, вид економічної діяльності, ідентифікаційний номер, прізвище, ім’я, по батькові керівника такого підприємства та загальна сума податкової заборгованості. Публікація забезпечується щокварталу.

Український досвід

У нашій державі практика публікації інформації про боржників раніше застосовувалася Пенсійним фондом України та його територіальними органами. Оприлюдненню підлягала інформація про економічно активні підприємства, що мають найбільші обсяги заборгованості (з дієвим статусом) зі сплати страхових внесків та/або єдиного внеску. Така інформація розміщувалася на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду Укра-їни (http://www.pfu.gov.ua) і складалася з переліку 135 підприємств-боржників (по п’ять найбільших боржників по кожному з 27 регіонів країни) з обов’язковим зазначенням назв підприємств, їх підпорядкованості, прізвища, імені та по батькові керівників таких підприємств та сум заборгованості (у тому числі за основним зобов’язанням, пенею, фінансовими санкціями). Інформація про найбільших боржників до пенсійного бюджету за регіональною належністю також розміщувалася на сайтах відповідних територіальних органів Пенсійного фонду України. Інформаційні матеріали про обсяги заборгованості зі сплати внесків до пенсійного бюджету за окремими боржниками супроводжувалися роз’яснювальними матеріалами щодо негативних наслідків несплати таких внесків.

Декілька років поспіль на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС України (www.sfs.gov.ua) функціонує електронний податковий сервіс «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», за допомогою якого будь-який користувач інтернет-ресурсу може в режимі он-лайн сформувати в умовах реального часу запит шляхом заповнення ідентифікаторів окремого платника податків — юридичної особи (найменування та/або коду за ЄДРПОУ) та миттєво отримати з відкритих для загального користування інформаційних систем ДФС України інформацію про дієвий обліковий статус будь-якого платника податків та фактичний стан розрахунків такого платника з бюджетом за податками. Такий сервіс було запроваджено на вимогу часу, створення якого спрямовано на розширення системи надання платникам податків електронних податкових послуг і налагодження партнерських відносин між органами ДФС та платниками податків, що передбачає інформування громадськості про непорядних суб’єктів господарювання, які не сплачують податки до бюджету, з метою попередження встановлення ділових зв’язків з ними та стимулювання прискорення погашення податкових боргів таких платників.

Оприлюднення інформації згідно з податковим законодавством

На законодавчому рівні закріплено положення (п. 35.4 ст. 35 Податкового кодексу), яким передбачено періодичне оприлюднення інформації щодо:

  • сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами;
  • суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, та суми таких боргів.

Згідно з відповідним положенням Податкового кодексу місцем для розміщення переліків суб’єктів господарювання, що мають борги перед бюджетом за податками, визначено офіційний веб-портал центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, — Державної фіскальної служби України[2].

Переглянути інформацію про збір до Зведеного бюджету України щодо платників — суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами станом на 01.07.2015 р. (податкові платежі), можна у підрозділі «Інформація про сплату податків» розділу «Діяльність» головної сторінки офіційного веб-порталу ДФС України.

Виходячи з вимог Податкового кодексу публікації підлягає інформація про суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), які мають податковий борг.

Згідно з визначеннями понять, наведеними у п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу:

  • податковим боргом вважається сума узгодженого грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання (пп. 14.1.175 зазначеного пункту);
  • грошове зобов’язання платника податків — це сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності (пп. 14.1.39 цього пункту);
  • податкове зобов’язання — це сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк) (пп. 14.1.156 зазначеного пункту).

Відповідно до п. 36.1 ст. 36 Податкового кодексу податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Пунктом 38.1 ст. 38 Податкового кодексу передбачено, що виконанням податкового обов’язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань у встановлений податковим законодавством строк.

Згідно з п. 31.1 ст. 31 цього Кодексу податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно.

Пунктом 36.5 ст. 36 Податкового кодексу відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податків, крім випадків, визначених цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Порядок погашення податкового боргу платників податків визначено главою 9 розділу ІІ Податкового кодексу.

Пунктом 41.2 ст. 41 Податкового кодексу повноваження зі здійснення заходів щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску покладено на органи стягнення.

Отже, податковий борг підлягає самостійній сплаті платником податків або погашенню за допомогою органів ДФС.

У зв’язку з викладеним легалізований на законодавчому рівні принцип інформаційної відкритості, що, зокрема, передбачає оприлюднення інформації про податкових боржників та їх боргові зобов’язання перед бюджетом, покликаний, з одного боку, довести до відома громадськості негативні фінансові наслідки для держави, пов’язані з порушенням фінансової рівноваги в результаті ненадходження податкових платежів до бюджету, та вказати винних у цьому суб’єктів господарювання, що мають податковий борг, із зазначенням суми такої заборгованості та посадових осіб, відповідальних за виконання конституційного обов’язку зі сплати податків. З іншого боку, такий принцип передбачає інформування суспільства про роботу органів, які контролюють надходження платежів до бюджету, що дасть змогу зменшити кількість інформації, яка надається за індивідуальними запитами, що надходять на адресу органів ДФС, стосовно податкового боргу. Також метою оприлюднення інформації про боржників та їх борги є громадський осуд боржників, що не сплачують борги перед бюджетом, зняття суспільної напруги платників податків, які на відміну від боржників сумлінно виконують конституційний обов’язок щодо сплати податків. І насамкінець, головною метою запровадження такого заходу є підвищення рівня платіжної дисципліни, попередження та недопущення виникнення податкового боргу.

Враховуючи перспективність заходів морально-психологічного впливу, що ґрунтуються на інформуванні громадськості про податкові борги перед бюджетом та податкових боржників, доцільно активізувати застосування таких заходів у сучасній практиці, що є пріоритетним шляхом удосконалення процедур погашення податкового боргу.

Слід зазначити, що згідно з п. 2 частини третьої ст. 59 Бюджетного кодексу, ДФС України як орган, що контролює справляння надходжень до бюджету, подає до Верховної Раді України, Президенту України, до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати України та Мінфіну України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, місячний звіт про податковий борг (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо Зведеного бюджету України, держбюджету та місцевих бюджетів.

[1]Revenue Operational Manual/Compliance/Audit/Publication in Tax Defaulters Lists/ Publication under Section 1086 Taxes Consolidation Act, Number 39 of 1997/ Checklist to Ensure Correct Publication of Cases in Part 11 of Tax Defaulters List.

[2]Згідно з Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 236, основними завданнями ДФС є реалізація державної податкової політики та надання пропозицій Мінфіну України щодо забезпечення формування такої політики.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42