Митна справа

Вивезення транспортних засобів за межі митної території України для вільного обігу

До редакції «Вісника» звернувся громадянин Республіки Польща, який має намір придбати для себе в Україні мотоцикл з бічною коляскою «Дніпро К-750». Розглянемо, які дії потрібно здійснити такому громадянину та які мати документи, щоб вивезти з України зазначений транспортний засіб.


Загальний порядок вивезення з України мотоциклів

Митний контроль і митне оформлення транспортних засобів (у тому числі мотоциклів з колясками), що вивозяться за межі митної території України для вільного обігу, проводяться на умовах, визначених розділом VI Правил № 1118.

У разі вивезення такого товару за межі митної території України його власник або уповноважена особа мають подати посадовій особі митниці митну декларацію, заповнену в установленому порядку, і такі документи та їх ксерокопії:

 • що підтверджують право власності на транспортний засіб або користування ним (у тому числі з правом розпорядження);
 • реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (якщо транспортний засіб перебував на обліку в реєстраційному органі України, — з відмітками про зняття його з обліку);
 • паспортні та інші документи, що дають право на перетин державного кордону;
 • документ про постійне (тимчасове) проживання в Україні або за кордоном;
 • довідку про ідентифікаційний номер громадянина (за наявності);
 • рахунок або інший документ, який визначає вартість товару.

У деяких випадках (зокрема, за необхідності вирішення питання щодо класифікації товару згідно з УКТ ЗЕД) на вимогу посадової особи митниці можуть подаватися такі документи:

 • сервісна книжка;
 • експертний висновок;
 • фотографії;
 • технічна документація.

Транспортний засіб, який вивозиться за межі митної території України для вільного обігу, повинен бути знятий з обліку в підрозділах ДАІ МВС України, які відповідно до законодавства України уповноважені здійснювати державну реєстрацію та зняття з обліку транспортного засобу, і мати реєстраційні документи з відміткою про зняття його з обліку, номерні знаки для разових поїздок і розпізнавальний знак держави, які відповідають чинним стандартам України та вимогам міжнародної Конвенції про дорожній рух.

Зняття з обліку транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог пунктів 40 — 45 Порядку № 1388 та глави 5 Інструкції № 379.

Зняття з обліку транспортних засобів проводиться працівниками центрів надання послуг, пов’язаних з використанням таких засобів, на підставі письмової заяви власника (або уповноважених осіб) після проведення огляду транспортних засобів, які знімаються з обліку, за їх місцезнаходженням.

Під час зняття з обліку транспортних засобів:

 • у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться відповідний запис про зняття з обліку транспортного засобу;
 • номерні знаки здаються та видаються номерні знаки для разових поїздок.

Вивезення громадянином за межі митної території України знятого з обліку мотоцикла здійснюється на підставі митної декларації після проведення його митного оформлення в будь-якій митниці на всій митній території України.

Особливості вивезення з України мотоцикла «Дніпро К-750»

Важкий дорожній мотоцикл з бічною коляскою «Дніпро К-750» випускався Київським мотоциклетним заводом у 1957 — 1967 рр. Це була перша модель мотоцикла, випущеного цим заводом, що стала модернізованим продовженням легендарного мотоцикла часів СРСР — «Урал М-72».

Враховуючи визначення, наведене у ст. 1 Закону № 1068, такі мотоцикли можуть належати до культурних цінностей як предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історії, науки і культури.

Підставою для пропуску за межі митної території України культурних цінностей є свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється (ст. 13 Закону № 1068).

Не потрібно свідоцтво для переміщення через митний кордон України мотоциклів, які не мають значної історичної цінності: не належали видатним особам, політичним діячам; не брали участі у знаменних подіях; не були ексклюзивними або ювілейними моделями, випущеними в малій кількості (додаток 1 до Інструкції № 258).

Встановити належність певної речі до культурних цінностей може державна експертиза.

Експертиза культурних цінностей проводиться відповідно до Порядку № 1343. Для цього заявник подає Мінкультури України або уповноваженій організації письмову заяву із зазначенням мети вивезення, тимчасового вивезення з території України культурних цінностей і пред’являє документ, що посвідчує особу. До заяви додаються:

 • об’єкти (об’єкт) у разі можливості їх транспортування;
 • два примірники переліку об’єктів, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення з території України культурних цінностей;
 • два примірники кольорових фотокарток об’єктів розміром 13 × 18 см.

Експертиза проводиться після здійснення попередньої оплати.

Право на проведення експертизи надається установам, державним закладам культури, іншим організаціям наказом Мінкультури України. Зокрема, відповідно до Переліку № 744 право на проведення державної експертизи транспортних засобів та предметів техніки надано (за згодою) Державному політехнічному музею при Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут».

Посадова особа Мінкультури України або мистецтвознавець проводить експертизу об’єкта та видає експертний висновок щодо можливості вивезення його з території України.

Відповідно до ст. 327 Митного кодексу в разі потреби експерти можуть залучатися для участі у здійсненні митного контролю як керівництвом митниці (за погодженням з керівництвом установи, де працює експерт), так і декларантом (власником товару та/або транспортного засобу) за власним бажанням.

Якщо у декларанта є підстави вважати, що його товар (у даному випадку — мотоцикл) не є культурною цінністю, з метою прискорення виконання митних формальностей він може отримати і подати посадовій особі митниці, яка здійснюватиме митний контроль і митне оформлення мотоцикла, відповідний висновок експерта-мистецтвознавця.