Соціальне страхування

Обчислення середньої заробітної плати для оплати лікарняних та декретних

З 04.07.2015 р. набрав чинності Порядок № 1266, викладений у редакції постанови № 439. Тобто з цієї дати середня заробітна плата для оплати лікарняних і декретних обчислюється за новими нормами. Розглянемо найголовніші.


Сума лікарняних, декретних застрахованій особі та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення суми денної виплати, розмір якої встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачено законодавством, на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.

Слід зазначити, що згідно з частиною першою ст. 26 Закону № 1105 допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100% від середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і не залежить від страхового стажу. Отже, декретний лікарняний не залежить від страхового стажу.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) у розрахунку на місяць не має перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Це означає, що на сьогодні в місяць 20 706 грн. — максимум.

Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не має перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не може бути меншою ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на час настання страхового випадку.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата, є 12 календарних місяців перебування у трудових відносинах (з першого до першого числа) за останнім основним місцем роботи застрахованої особи, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Місяці розрахункового періоду (з першого до першого числа), в яких застрахована особа не працювала з поважних причин, виключаються з розрахункового періоду. До поважних причин належать: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

Якщо застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше 12 календарних місяців за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до першого числа).

У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць за останнім основним місцем роботи, розрахунковий період визначається за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.

Якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку або страховий випадок настав у перший день роботи (для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, у тому числі внаслідок захворювання або травми, що пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням), середня заробітна плата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) або її частини, встановленої на день настання страхового випадку. Якщо тарифна ставка (посадовий оклад) не встановлюється, розрахунок проводиться виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (або її частини), встановленого законом на день настання страхового випадку.

Якщо протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку застрахована особа має страховий стаж менше ніж шість місяців, середня заробітна плата визначається для розрахунку:

допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, що пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням), оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць, — не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку;

допомоги по вагітності та пологах виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць, — не вище двократного розміру мінімальної заробітної плати та не менше за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

Якщо середня заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється відповідно до пунктів 9, 10, 12, 20, 28 і 29 Порядку № 1266 (у розмірі мінімальної заробітної плати),  то середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу), мінімальної заробітної плати або їх частини (у разі якщо особа працює у режимі неповного робочого дня чи тижня), двократного розміру мінімальної заробітної плати на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

У разі якщо на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, обчислення середньої заробітної плати здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи та за сумісництвом. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.

Страхові виплати та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі копії виданого в установленому порядку листка непрацездатності, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою за основним місцем роботи, та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Мінсоцполітики України буде затверджено приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, які на сьогодні опрацьовуються з урахуванням досвіду практичного застосування оновленого Порядку. Пропонуємо вашій увазі запитання і відповіді на них.

Чи враховуються у розрахунку лікарняних календарні дні відпустки, суми відпускних?


Якщо у розрахунковому періоді є невідпрацьований час з інших причин (час перебування в оплачуваних відпустках (щорічній основній або додатковій, навчальній відпустці, на курсах підвищення кваліфікації, у простої тощо)), ніж перелічені у Порядку № 1266 чотири поважні причини, календарні дні, не відпрацьовані з таких причин, не виключаються з розрахункового періоду. Виплати, нараховані за такі дні, за умови сплати з них єдиного внеску, враховуються у розрахунку середньоденної зарплати.

Чи враховуються в розрахунку лікарняних одноразові виплати?


У новій редакції Порядку № 1266 відсутня норма попередньої редакції (а саме норма абзацу другого п. 9), що якщо частина місяця в розрахунковому періоді не відпрацьована застрахованою особою з поважної причини, то заохочувальні й компенсаційні виплати разового характеру, а також виплати, не передбачені нормами чинного законодавства або понад встановлені норми (разові виплати), враховуються у розрахунку пропорційно відпрацьованому часу.

На сьогодні у разі якщо разову виплату нараховано в місяці, не повністю відпрацьованому з поважної причини, вона враховується в розрахунку в повному обсязі. Але якщо працівник увесь місяць (з першого до першого числа) не працював з поважної причини, такий місяць виключається з розрахункового періоду. Відповідно, будь-які виплати, нараховані в цьому місяці, не беруться до уваги.

Особа працює на умовах неповного робочого часу, внаслідок чого страховий стаж за останній рік роботи менше ніж шість місяців. Як розраховується допомога по тимчасовій непрацездатності?


Згідно з частиною першою ст. 21 Закону № 1105 страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій ніж мінімальний страховий внесок.

Отже, якщо платником єдиного внеску виконуються вимоги абзацу третього частини шостої ст. 8 Закону про ЄСВ: у разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника, то робота в режимі неповного робочого часу не впливає на зарахування періоду такої роботи до страхового стажу.

Водночас на сьогодні як Законом № 1105 (частина четверта ст. 19), так і Порядком № 1266 (п. 29) передбачено верхнє обмеження для сум лікарняних у разі якщо працівники протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку мають страховий стаж менше ніж шість місяців. Середня заробітна плата для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності (крім тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, що пов’язані з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням), оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця в таких випадках визначається виходячи з нарахованої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, але в розрахунку на місяць не вище за розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом у місяці настання страхового випадку.

Механізм розрахунку середньоденної заробітної плати у зазначених випадках передбачено п. 5 Порядку № 1266: у разі якщо середня заробітна плата обчислюється відповідно до п. 29 цього Порядку, середньоденна заробітна плата за один календарний день визначається шляхом ділення мінімальної заробітної плати на середньомісячну кількість календарних днів (30, 44).

Як враховуються відпускні, нараховані наперед за кілька місяців при розрахунку середньоденної заробітної плати для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності?


При розгляді цього питання слід враховувати, що п. 32 нової редакції Порядку № 1266 встановлено, що  середня заробітна плата для розрахунку допомоги по вагітності та пологах і допомоги по тимчасовій непрацездатності, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється роботодавцями на підставі відомостей, які включаються до звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4), що подаються до органів ДФС.

Тому при розрахунку середньоденної зарплати відпускні, у тому числі нараховані наперед за кілька місяців, враховуються в сумі, що припадає на місяці розрахункового періоду (так само, як згідно із законодавством має бути сплачено єдиний внесок). Підпунктом 5 п. 3 розділу IV Інструкції № 449 передбачено, що визначення видів виплат, з яких справляється єдиний внесок, здійснюється відповідно до Інструкції № 5, якою передбачено, що суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.