Оплата праці

Додаткова відпустка бібліотекарю з неповним робочим днем

До редакції «Вісника» надійшов лист із таким запитанням: «Жінка працює на 0,5 ставки бібліотекаря за сумісництвом у загальноосвітній школі. Чи має вона право на додаткову відпустку?»


З дати набрання чинності Законом про відпустки для всіх категорій працівників щорічна основна відпустка має становити 24 календарні дні, за винятком тих, яким законодавством визначено більшу тривалість щорічної основ-ної відпустки.

Окрім основної деяким категоріям працівників надаються щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці (ст. 7 Закону про відпустки) і щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці (ст. 8 цього Закону).

Відповідно до ст. 8 Закону про відпустки щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або ви-конується в особливих природних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я за Списком № 1290. Конкретна тривалість таких відпусток установлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Розділом XVII «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» цього Списку передбачено надання такої додаткової відпустки тривалістю 7 календарних днів лише бібліотекарю інфекційних і туберкульозних (протитуберкульозних) лікувально-профілактичних закладів та установ.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається працівникам з ненормованим робочим днем — тривалістю до 7 календарних днів згідно зі списками посад, робіт і професій, визначених колективним договором або угодою.

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Постановою № 505 передбачено, що відпустки раніше встановленої загальної тривалості зберігаються за працівниками, які користувалися відпусткою більшої загальної тривалості, ніж визначено законами та іншими нормативно-правовими актами України, на весь час їх роботи на даному підприємстві, в установі, організації на посадах, професіях, роботах, що давало їм право на цю відпустку, та за наявності умов, за якими вона надавалася.

До прийняття Закону про відпустки відповідно до чинної на той час ст. 75 КЗпП щорічна відпустка надавалася тривалістю не менше 15 робочих днів. Постановою № 1577 працівникам науково-дослідних, учбових і культурно-освітніх установ було встановлено відпустки подовженої тривалості, зокрема завідувачам бібліотек та їх відділень, бібліотекарям усіх найменувань передбачалося надання щорічної відпустки тривалістю 24 робочі дні.

Тому, наприклад, якщо працівник до набрання чинності Законом про відпустки користувався відпусткою тривалістю 24 робочі дні (28 календарних днів), то і надалі у разі збереження відпустки та за наявності умов, за якими вона надавалася, він має право на відпустку саме такої тривалості, тобто 28 календарних днів. Крім того, на умовах, визначених колективним договором, працівнику з ненормованим робочим днем надається також відпустка за особливий характер праці.

Водночас згідно з п. 2 Рекомендацій № 7 ненормований робочий день не застосовується для працівників, зайнятих на роботі з неповним робочим днем. Тому працівники, які працюють на 0,5 ставки, права на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день не мають.

 

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42