Інші податки
Тема: Відрядження

Про затвердження Змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон (Витяг)

Зареєстровано в Мін’юсті України
20.08.2015 р. за № 1010/27455

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1998 року за № 218/2658 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року № 362), що додаються.

<...>

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Міністр Н. ЯРЕСЬКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Мінфіну України
04.08.2015 р. № 694

Зареєстровано в Мін’юсті України
20.08.2015 р. за № 1010/27455

Зміни до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

1. У розділі I:

пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5 - 16 вважати відповідно пунктами 4 - 15;

пункт 7 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу керівника підприємства береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні у разі, якщо строк перебування працівника поза місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку відрядження, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98.

За ці дні працівникові не відшкодовуються добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи).".

2. У розділі II:

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Керівники підприємств (крім міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади) особисто вирішують питання відшкодування своїх витрат на найм житлових приміщень, що перевищують граничні суми, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98, на проїзд у м’якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та бізнес-класу, а також витрат на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якої входить до вартості квитка.

Дозволи міністрам та керівникам інших центральних органів виконавчої влади на відшкодування зазначених витрат надаються Першим віце-прем’єр-міністром, а також віце-прем’єр-міністрами згідно з розподілом функціональних повноважень.".

3. У розділі III:

в абзаці восьмому пункту 9 та абзаці другому пункту 13 слова та цифри "крім осіб керівного складу, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.92 № 698" замінити словами "крім міністрів та керівників інших центральних органів виконавчої влади";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Дозволи міністрам та керівникам інших центральних органів виконавчої влади на відшкодування витрат на проїзд у м’якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та бізнес-класу, на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якої входить до вартості квитка, а також витрат на найм житлових приміщень, що перевищують граничні суми, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98, надаються Першим віце-прем’єр-міністром, а також віце-прем’єр-міністрами згідно з розподілом функціональних повноважень.".

4. Додаток до Інструкції виключити.


Директор Департаменту видатків бюджету органів влади Л. О. РОЖКОВА

 

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42