Рентна плата

Закінчення терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом

Чи припиняється подання податкової звітності з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України у разі закінчення терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу, на підставі якого здійснювалося користування радіочастотним ресурсом?


Згідно з п. 254.1 ст. 254 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) до переліку платників рентної плати в частині рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (далі — рентна плата) включено загальних користувачів радіочастотного ресурсу України, визначених законодавством, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

  • ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
  • ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;
  • дозволу на експлуатацію радіо-електронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;
  • дозволу на експлуатацію радіо-електронного засобу та випромінювального пристрою.

Згідно з порядком подання податкової звітності з рентної плати, визначеним ст. 257 Податкового кодексу, податкова звітність з рентної плати подається за місцем податкової реєстрації.

Пунктом 49.2 ст. 49 цього Кодексу встановлено, що платник податків зобов’язаний за кожний визначений зазначеним Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контро-люючих органах за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основ-ним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків (п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу).

Відповідно до п. 8.5 розділу VIII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіном України від 09.12.2011 р. № 1588, у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування, платник податків має подати до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Таким чином, для суб’єкта господарювання, у якого закінчився термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або термін дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу, на підставі якого здійснювалося користування радіочастотним ресурсом та яким припинено користування радіочастотним ресурсом, останнім податковим періодом для складання та подання податкової звітності з рентної плати є звітний період, у якому закінчився термін дії ліцензії або дозволу.

При цьому такий суб’єкт господарювання повинен подати до контро-люючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією щодо зміни стану об’єкта оподаткування.