Юридична практика

Сплата боргу (недоїмки) та застосування штрафних санкцій за донарахування своєчасно ненарахованого єдиного внеску

Суть справи. ДПІ проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Ф» з питань дотримання норм трудового та податкового законодавства України в частині оформлення трудових відносин і з питань повноти обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) за період з 01.07.2014 р. по 30.09.2014 р., за результатами якої було складено акт.

У ході перевірки дотримання роботодавцем повноти нарахування, утримання та сплати до бюджету єдиного внеску встановлено несвоєчасне подання Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень 2014 р., а саме:

  • термін подання звітності — 20.08.2014 р.;
  • звіт подано 15.12.2014 р.

Перевіркою повноти відображення у звітності сум нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону про оплату праці, встановлено таке:

Період

Суми заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, нараховані особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), у розмірі 38,57, 8,41%; договору цивільно-правового характеру — 34,7%; у тому числі дні тимчасової непрацездатності — 33,2%

за даними

відхилення

звіту

перевірки

Липень 2014 р.

0,00

405 578,31

+ 405 578,31

Серпень 2014 р.

426 606,55

426 606,55

0,00

Вересень 2014 р.

392 422,02

392 422,02

0,00

Усього

819 028,57

1 224 606,88

405 578,31

 

Заниження сум заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, особам, котрі працюють на умовах трудового договору (контракту), у розмірі 38,57, 8,41%; договору цивільно-правового характеру — 34,7%; у тому числі дні тимчасової непрацездатності — 33,2%, за липень 2014 р. на суму 405 578,31 грн. відповідно до Закону про ЄСВ.

Період

Суми заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, нараховані особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), у розмірі 3,6%

за даними

відхилення

звіту

перевірки

Липень 2014 р.

0,00

405 578,31

+ 405 578,31

Серпень 2014 р.

426 606,55

426 606,55

0,00

Вересень 2014 р.

392 422,02

392 422,02

0,00

Усього

819 028,57

1 224 606,88

405 578,31

 

Заниження сум заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, особам, котрі працюють на умовах трудового договору (контракту), у розмірі 3,6% за липень 2014 р. на суму 405 578,31 грн. відповідно до Закону про ЄСВ.

Перевіркою правильності нарахування та утримання єдиного внеску із сум заробітної плати встановлено:

Період

Із сум заробітної плати, нарахованих особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), у розмірі 38,57, 8,41%;
договору цивільно-правового характеру — 34,7%; у тому числі дні тимчасової непрацездатності — 33,2%

за даними

відхилення

звіту

перевірки

Липень 2014 р.

0,00

148 921,21

+ 148 921,21

Серпень 2014 р.

157 609,78

157 609,78

0,00

Вересень 2014 р.

143 821,40

143 821,40

0,00

Усього

301 431,18

450 352,39

148 921,21

 

Заниження сум заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, особам, котрі працюють на умовах трудового договору (контракту), у розмірі 38,57, 8,41%; договору цивільно-правового характеру — 34,7%; у тому числі дні тимчасової непрацездатності — 33,2%, за липень 2014 р. на суму 148 921,21 грн. відповідно до Закону про ЄСВ.

Період

Із сум заробітної плати, нарахованих особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), у розмірі 3,6%

за даними

відхилення

звіту

перевірки

Липень 2014 р.

0,00

14 473,37

+ 14 473,37

Серпень 2014 р.

15 152,78

15 152,78

0,00

Вересень 2014 р.

13 956,00

13 956,00

0,00

Усього

29 108,78

43 582,15

14 473,37

 

Заниження сум заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок, особам, котрі працюють на умовах трудового договору (контракту), у розмірі 3,6% за липень 2014 р. на суму 14 473,37 грн. відповідно до Закону про ЄСВ.

Згідно з висновками акта перевірки встановлено порушення ТОВ «Ф»:

  • пункту 1 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ, у результаті чого донараховано єдиний внесок на суму 163 394,58 грн. (єдиний внесок 38,57, 8,41, 34,7, 33,2% — 148 921,21 грн. та єдиний внесок 3,6% — 14 473,37 грн.);
  • пункту 4 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ.

За результатами перевірки ДПІ сформовано вимогу про сплату боргу (недоїмки) та прийнято рішення про застосування штрафних санкцій за донарахування контролюючим органом або платником своєчасно ненарахованого єдиного внеску.

Позиція платника. ТОВ «Ф» у скаргах не погоджується з вимогою про сплату боргу (недоїмки) та з рішенням про застосування штрафних санкцій за донарахування контролюючим органом або платником своєчасно ненарахованого єдиного внеску, оскільки вони є необ’єктивними, хибними, упередженими, та звертає увагу на таке:

Головним управлінням ДФС у Київській області було надіслано рішення про розгляд скарги після закінчення 20-денного строку, тому така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків із дня, наступного за днем зазначених строків.

У своїй діяльності ТОВ «Ф» завжди дотримується норм частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ. При перевірці згідно з актом приймання-передачі посадовим особам контролюючого органу було передано бухгалтерські документи для підтвердження коректності нарахування та утримання єдиного внеску.

ТОВ «Ф» щодо несвоєчасного подання Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень 2014 р. зазначає, що його було подано із запізненням.

З огляду на зазначене ТОВ «Ф» просить прийняти скарги до розгляду та скасувати вимогу про сплату боргу (недоїмки), рішення про застосування штрафних санкцій за донарахування контролюючим органом або платником своєчасно ненарахованого єдиного внеску і рішення про результати розгляду первинних скарг.

Витяг з рішення. Законом про ЄСВ визначено правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Відповідно до п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону платниками єдиного внеску є роботодавці, зокрема підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Згідно із зазначеними нормами ТОВ «Ф» є платником єдиного внеску.

Пунктом 1 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ встановлено, що платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок.

Відповідно до частини третьої ст. 9 зазначеного Закону обчислення єдиного внеску здійснюється на підставі актів перевірки правильності нарахування та сплати єдиного внеску.

З матеріалів скарги вбачається, що згідно з актом документальної позапланової виїзної перевірки щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску встановлено порушення пунктів 1 та 4 частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ, у результаті чого донараховано єдиний внесок на загальну суму 163 394,58 грн.

Сума єдиного внеску, своєчасно не нарахована та/або не сплачена у строки, встановлені цим Законом, є недоїмкою та стягується з нарахуванням пені та застосуванням штрафів.

Частиною четвертою ст. 25 Закону про ЄСВ установлено, що контролюючий орган у порядку, за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату.

Вимога про сплату недоїмки є виконавчим документом.

Платник єдиного внеску зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня надходження вимоги про сплату недоїмки сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею.

Згідно з п. 3 частини одинадцятої ст. 25 Закону про ЄСВ (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) за донарахування контролюючим органом або платником своєчасно ненарахованого єдиного внеску контролюючий орган застосовує до платника єдиного внеску штраф у розмірі 5% зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50% суми донарахованого єдиного внеску.

Отже, вимогу про сплату боргу (недоїмки) та рішення про застосування штрафних санкцій за донарахування контролюючим органом або платником своєчасно ненарахованого єдиного внеску винесено відповідно до акта документальної позапланової виїзної перевірки.

ТОВ «Ф» також роз’яснено, що розгляд скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску здійснюється відповідно до Порядку № 452, який визначає процедуру подання та розгляду контролюючими органами скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, передбачених частинами десятою, одинадцятою ст. 25 Закону про ЄСВ.

Пунктом 4.1 Порядку № 452 передбачено, що конт-ролюючий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Таким чином, первинні скарги ТОВ «Ф» Головним управлінням ДФС у Київській області розглянуто у строк, встановлений частиною четвертою ст. 25 Закону про ЄСВ та п. 4.1 Порядку № 452.

Враховуючи вищезазначене, рішенням, прийнятим за розглядом скарг, вимогу про сплату боргу (недоїмки), рішення про застосування штрафних санкцій за донарахування контролюючим органом або платником своєчасно ненарахованого єдиного внеску та рішення, прийняте за розглядом первинних скарг, залишено без змін, а скарги платника податків — без задоволення.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42