Податок на прибуток

Поворотна фінансова допомога: особливості податкового обліку

У зв’язку зі змінами, внесеними до Податкового кодексу Законом № 71, та зміною порядку обчислення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств у платників податків досить часто виникають запитання щодо порядку оподаткування поворотної фінансової допомоги, отриманої до набрання чинності цим Законом, тобто до 01.01.2015 р.


Насамперед нагадаємо, як відбувався облік поворотної фінансової допомоги для цілей оподаткування податком на прибуток відповідно до положень Податкового кодексу в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.

Так, з урахуванням вимог пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 та підпунктів 135.5.4 та 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу сума (частина суми) поворотної фінансової допомоги, не повернута платником податку на кінець звітного періоду особі, що надала таку допомогу, оподатковувалася таким чином: платник податку, який отримував таку допомогу від особи, що є платником податку на прибуток підприємств, та сплачував податок на загальних підставах і не мав пільг щодо його сплати, включав до складу доходів звітного періоду суму процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається не повернутою на кінець такого звітного періоду, в розмірі облікової ставки Нацбанку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Такі умовні проценти відповідно до пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу вважалися безповоротною фінансовою допомогою та включалися при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток до складу інших доходів.

Платник податку, який отримував поворотну фінансову допомогу від осіб, котрі не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно з Податковим кодексом мають пільги щодо цього податку, в тому числі право застосовувати ставки податку нижчі, ніж установлено п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу, включав до складу інших доходів звітного податкового періоду суми поворотної фінансової допомоги, що залишалася не повернутою на кінець такого звітного періоду.

У разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник повертав таку фінансову допомогу, він мав збільшити суму витрат на суму повернутої фінансової допомоги за наслідками того звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. При цьому доходи такого платника податку не збільшувалися на суму умовно нарахованих процентів.

Якщо поворотну фінансову допомогу було отримано та повернуто в одному й тому самому базовому податковому (звітному) періоді, то для платника податку — отримувача такої допомоги ця операція не спричинювала податкових наслідків (незалежно від того, хто є надавачем такої допомоги).

До осіб, які не є платниками податку на прибуток, належать фізичні особи, в тому числі суб’єкти підприємницької діяльності, платники єдиного податку, фіксованого сільськогосподарського податку, інші особи.

Проте зазначений порядок оподаткування не застосовувався до суми поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.

Слід зазначити, що податкові зобов’язання особи, яка надає поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при наданні, так і при її поверненні.

Розглянемо, що змінилось у правилах податкового обліку таких операцій з 01.01.2015 р.

Законом № 71 розділ ІІІ Податкового кодексу викладено в новій редакції та передбачено, що об’єкт оподаткування податком на прибуток обчислюється на підставі даних бухгалтерського обліку шляхом коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності, на різниці, які збільшують або зменшують фінансовий результат до оподаткування, відповідно до положень зазначеного розділу.

Це означає, що порядок відображення операцій з отримання та повернення поворотної фінансової допомоги здійснюється за правилами бухгалтерського обліку.

Однак виникає запитання щодо відображення у податковому обліку операції з повернення поворотної фінансової допомоги, отриманої до 01.01.2015 р. та включеної до складу доходу для цілей оподаткування податком на прибуток. Оскільки нова редакція розділу ІІІ Податкового кодексу не містить різниці зі зменшення фінансового результату до оподаткування на суму поворотної допомоги, отриманої до 01.01.2015 р. та включеної до складу доходу, яку повернуто після зазначеної дати, то для відображення такої операції після 01.01.2015 р. слід керуватися п. 18 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу.

Так, цим пунктом установлено, що за операціями, за якими витрати для цілей оподаткування податком на прибуток до 01.01.2015 р. визначалися за датою перерахування коштів на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку, і станом на 1 січня у платника податку була кредиторська заборгованість за такими операціями, при обчисленні об’єкта оподаткування сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 01.01.2015 р., зменшує фінансовий результат до оподаткування.

Підпунктом 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу (в редакції, що діяла до 01.01.2015 р.) було визначено, що у разі якщо в майбутніх звітних податкових періодах платник податків повертає поворотну фінансову допомогу, включену до складу доходу, він збільшує суму витрат на суму повернутої фінансової допомоги за наслідками звітного податкового періоду, в якому відбулося таке повернення.

Таким чином, платники податку, які включили до складу доходів суму поворотної фінансової допомоги згідно з пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу в редакції, що діяла до 01.01.2015 р., мають право зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму повернутої поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками звітного податкового періоду після 01.01.2015 р., в якому відбулося її повернення.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42