Податок на прибуток

Подання звіту про контрольовані операції сільгоспвиробниками

Змінами, внесеними Законом № 72 до Податкового кодексу, починаючи з 01.01.2015 р. змінено порядок трансфертного ціноутворення. У зв’язку з цим ст. 39 Кодексу, яка регламентує порядок оподаткування контрольованих операцій, викладено у новій редакції.


Нагадаємо, що операції, передбачені у підпунктах 39.2.1.1 та 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 цього Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015 р., визнавалися контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 млн. грн. (без урахування ПДВ) за відповідний календарний рік.

Починаючи з 01.01.2015 р. відповідно до положень ст. 39 Податкового кодексу господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 — 39.2.1.3 та 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

загальний обсяг доходу платника податків та/або його пов’язаних осіб від усіх видів діяльності, що враховується під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, перевищує 20 млн. грн. за відповідний податковий (звітний) календарний рік;

обсяг групи таких господарських операцій платника податків та/або його пов’язаних осіб з одним контрагентом перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ) або 3% доходу, що враховується під час визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, за відповідний податковий (звітний) рік (пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 зазначеного Кодексу).

Згідно з вимогами пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу платники податків (крім Нацбанку України), які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати до контролюючих органів інформацію про здійснені контрольовані операції одночасно з поданням декларації з податку на прибуток підприємств (додаток до декларації).

Платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 5 млн. грн. (без урахування ПДВ), зобов’язані подавати звіт про такі операції до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Слід зауважити, що для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом був і залишився календарний рік, який починається з першого календарного дня податкового (звітного) року і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) року.

Для виробників сільськогосподарської продукції на відміну від інших платників податку на прибуток річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Оскільки для сільгоспвиробників критерії для визначення контрольованих операцій змінено в середині звітного періоду, то для такої категорії платників звітування про здійснені контрольовані операції проводиться таким чином: у разі якщо виробники сільськогосподарської продукції, річний податковий період яких починається з 01.07.2014 р. і закінчується 30.06.2015 р., протягом 2014 р. здійснювали операції, які підпадали під визначення контрольованих, відповідно до положень Податкового кодексу у редакції, чинній до 01.01.2015 р., такі платники податку зобов’язані були в установленому порядку подати звіт про здійснені контрольовані операції у період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. у термін до 01.05.2015 р.

У разі здійснення такими сільгоспвиробниками у 2015 р. контрольованих операцій, що підпадають під визначення контрольованих відповідно до положень Податкового кодексу, що діють з 01.01.2015 р., такі платники податку подають інформацію про здійснені контрольовані операції у період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. одночасно з поданням декларації з податку на прибуток підприємств (додаток до декларації) за звітний період з 01.07.2015 р. по 30.06.2016 р. Якщо платник вийшов з категорії сільгоспвиробників і за 2015 р. декларує зобов’язання з податку на прибуток у загальновстановленому порядку, то такий платник інформацію про здійснені контрольовані операції у період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. подає разом з річною декларацією.

Крім того, якщо обсяг контрольованих операцій, здійснених виробником сільськогосподарської продукції у 2015 р. з одним контрагентом, перевищує 5 млн. грн. (без урахування ПДВ), такий сільгоспвиробник зобов’язаний подати звіт про контрольовані операції до контролюючого органу за 2015 р. у термін до 01.05.2016 р.

Таким чином, підприємства-сільгоспвиробники у 2015 р. при здійсненні операцій, що підпадають під визначення контрольованих відповідно до положень Податкового кодексу, подають інформацію про здійснення таких операцій у період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. та за звітний період з 01.07.2015 р. по 30.06.2016 р. одночасно з поданням декларації з податку на прибуток підприємств (додаток до декларації).

Крім того, якщо обсяг контрольованих операцій, здійснених виробником сільськогосподарської продукції у 2015 р. з одним контрагентом, перевищує 5 млн. грн. (без урахування ПДВ), такий сільгоспвиробник зобов’язаний подати до контролюючих органів звіт про контрольовані операції за 2015 р. у термін до 01.05.2016 р.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42