Рентна плата

Закінчення терміну дії дозволу на спеціальне водокористування

Чи припиняється подання податкової звітності з рентної плати у разі закінчення терміну дії або анулювання дозволу на спеціальне водокористування, на підставі якого здійснюється використання води?


Відповідно до п. 255.3 ст. 255 Податкового кодексу об’єктом оподаткування рентною платою в частині рентної плати за спеціальне використання води (далі - рентна плата) є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання.

Об’єктом оподаткування рентною платою без її вилучення з водних об’єктів згідно з пп. 255.3.1 п. 255.3 ст. 255 цього Кодексу є:

  • для потреб гідроенергетики - фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни гідро-електростанцій для вироблення електроенергії;
  • для потреб водного транспорту - час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць).

Об’єктом оподаткування рентною платою для потреб рибництва пп. 255.3.2 п. 255.3 ст. 255 цього Кодексу визначено фактичний обсяг води, необхідної для поповнен-ня водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування).

Згідно з пп. 255.11.2 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу податкові зобов’язання з рентної плати обчислюються виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої, отриманої від інших водокористувачів) водних об’єктів з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

Пунктом 49.2 ст. 49 Податкового кодексу встановлено, що платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних контролюючих органах за основ-ним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків (п. 63.3 ст. 63 Податкового кодексу).

Тобто для суб’єкта господарювання, у якого закінчився термін дії дозволу на спеціальне водокористування/договору на поставку води або у разі їх анулювання та припинення використання води (об’єкт оподаткування), останнім податковим періодом для податкової звітності з рентної плати є звітний період, у якому закінчився термін дії відповідного дозволу/до-говору.

Водночас відповідно до п. 8.5 розділу VIII Порядку № 1588 у разі зміни відомостей про об’єкт оподаткування, а саме: зміни типу, найменування, місцезнаходження або стану об’єкта оподаткування, платник податків має подати до контролюючого органу за основ-ним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни.

Отже, суб’єкт господарювання у разі зміни стану об’єкта оподаткування повинен подати до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення за формою № 20-ОПП з оновленою інформацією щодо зміни такого стану.

Відповідно до пп. 255.11.15 п. 255.11 ст. 255 Податкового кодексу за відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

Так, пп. 255.11.13 п. 255.11 цієї статті визначено, що у разі перевищення водокористувачами встановленого річного ліміту використання води рентна плата обчислюється і сплачується у п’яти-кратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів.

Таким чином, у разі якщо у водокористувача термін дозволу на спеціальне водокористування із встановленими в ньому лімітами використання води закінчився, але водокористувач продовжує використовувати воду, рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання, тобто у п’ятикратному розмірі.

«Гарячі лінії»

Дата: 18 липня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42