ЄСВ

Звільнення від сплати єдиного внеску за себе пенсіонерів — фізичних осіб — підприємців, які є платниками єдиного податку

До редакції «Вісника» надійшов лист із таким запитанням: «Чи звільняється від сплати єдиного внеску фізична особа — підприємець — платник єдиного податку, яка вийшла на пенсію на пільгових умовах (шахтар)?»


Відповідно до частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ звільняються від сплати єдиного внеску фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У ст. 1 Закону про пенсійне страхування наведено визначення, що пенсіонер — особа, яка згідно з цим Законом отримує пенсію, довічну пенсію, або члени її сім’ї, які отримують пенсію у разі смерті цієї особи у випадках, передбачених цим Законом.

Відповідно до частини першої ст. 9 зазначеного Закону за рахунок коштів Пенсійного фонду України у солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати: пенсія за віком; пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства); пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Статтею 26 Закону про пенсійне страхування визначено, що особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Зважаючи на неоднакове застосування судом касаційної інстанції частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ у взаємозв’язку зі ст. 26 Закону про пенсійне страхування, правову позицію з порушеного питання висловив Верховний Суд України.

У постановах у справах № 21-57а14 та № 21-70а14 Верховним Судом України зазначено, що за змістом частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку звільняються від сплати єдиного внеску за себе за умови, що такі особи є пенсіонерами за віком (незалежно від того, досягли вони загального пенсійного віку чи таку пенсію оформлено на пільгових умовах — зі зменшенням віку) та отримують згідно із законом пенсію.

Особи, яким пенсію за віком призначено відповідно до п. «а» частини першої ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення, не є платниками єдиного внеску за себе згідно з частиною четвертою ст. 4 Закону про ЄСВ, як і особи, які є пенсіонерами за віком на загальних умовах, оскільки зазначена норма не містить будь-яких винятків щодо пенсіонерів за віком.

У постанові у справі № 21-25а14 Верховним Судом України зазначено, що особи, яким призначено пенсії зі зменшенням пенсійного віку відповідно до ст. 55 Закону № 796, є пенсіонерами за віком, і це відповідає Прикінцевим положенням Закону про пенсійне страхування. Таким чином, фізичні особи — підприємці, які отримують зазначену пенсію і застосовують спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску на підставі частини четвертої ст. 4 Закону про ЄСВ, проте не позбавлені права сплачувати цей внесок на добровільній основі.

Відповідно до ст. 2442 Кодексу адміністративного судочинства рішення Верховного Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначені норми права, та для всіх судів України.

Таким чином, фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку звільняються від сплати єдиного внеску за себе за умови, що вони є пенсіонерами за віком незалежно від того, досягли вони загального пенсійного віку чи таку пенсію оформлено на пільгових умовах — зі зменшенням віку (у тому числі особи, яким призначено пенсії відповідно до ст. 55 Закону № 796 та ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення).

Особи, яким призначено пенсію за вислугу років, скористатися пільгою не можуть.

«Гарячі лінії»

Дата: 24 січня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42