Бухоблік

Грошові документи та їх облік

Чи потрібно вносити грошові документи, наприклад поштові марки та марковані конверти, до касової книги? Як ведеться облік таких документів?


Облік готівки здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 (далі — Положення № 637), розроб-леним відповідно до ст. 33 Закону України від 20.05.99 р. № 679-XIV «Про Національний банк України». Положення визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою.

Відповідно до п. 1.2 цього Положення каса — це приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів.

Грошовими документами вважають документи, що знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки у санаторії, пансіонати та будинки відпочинку, поштові марки, проїзні квитки тощо.

Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, наведеним у додатку 1 до цього Плану, затвердженого наказом Мінфіну України від 26.06.2013 р. № 611, встановлено, що рахунок бухгалтерського обліку 33 «Інші кошти» призначено для узагальнення інформації про наявність і рух грошових документів (у національній та іноземній валютах), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, оплачених проїзних документів, оплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), та про кошти в дорозі. Зазначений рахунок є активним, балансовим, призначеним для обліку господарських засобів підприємства.

За дебетом рахунку 33 відображається надходження грошових документів до каси підприємства та коштів у дорозі, за кредитом — вибуття грошових документів і списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

На субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» відображаються грошові документи за їх номінальною вартістю. Надходження грошових документів відображається за дебетом рахунку 331, списання — за кредитом цього рахунку.

Отже, Положенням № 637 не визначено порядку зберігання грошових документів (поштових марок, маркованих конвертів тощо). Облік грошових документів, які зберігаються в касах суб’єктів господарювання, ведеться у порядку, визначеному нормами бухгалтерського обліку.