Акциз

Продаж алкогольних напоїв на розлив

Суб’єкт господарювання має ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями. Чи має він право продавати алкогольні напої на розлив?


Згідно зі ст. 1 Закону України від 19.12.95 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» роздрібною торгівлею є діяльність з продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших суб’єктах господарювання громадського харчування.

Частиною дванадцятою ст. 15 зазначеного Закону встановлено, що роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій.

Продаж алкогольних напоїв на розлив для споживання на місці відповідно до абзацу першого п. 22 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.96 р. № 854, здійснюється тільки закладами ресторанного господарства та спеціалізованими відділами підприємств, що мають статус закладів ресторанного господарства, підприємств з універсальним асортиментом товарів.

Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 219 (далі — Правила № 219). У назві та тексті цих Правил слова «громадське харчування» в усіх відмінках замінено словами «ресторанне господарство» згідно з наказом Мін-економіки України від 09.10.2006 р. № 309.

Заклад ресторанного господарства — організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) доготовляє, продає і організовує споживання продукції власного виробництва і закупних товарів, може організовувати дозвілля споживачів (п. 1.3 Правил № 219).

Згідно з пунктами 2.2 та 2.4 Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства, затвердженої наказом Держкомстату України від 24.10.2005 р. № 327, ресторанне господарство — це вид економічної діяльності суб’єктів господарювання щодо надання послуг із задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього в закладах (об’єктах) ресторанного господарства (коди 55.3, 55.4, 55.5 згідно з КВЕД). Об’єкт (заклад) ресторанного господарства — це місцева одиниця (структурний підрозділ) суб’єкта господарювання, яка розміщується в окремій будівлі або приміщенні, має, як правило, обладнаний столами та стільцями для споживання їжі зал і необхідні виробничі та побутові приміщення та в якій здійснюється продаж продукції власного виготовлення і купованих товарів переважно для споживання на місці.

Отже, за наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями право продавати алкогольні напої на розлив має винятково заклад ресторанного господарства або спеціалізований відділ підприємства, що має статус закладу ресторанного господарства, підприємства з універсальним асортиментом товарів.

«Гарячі лінії»

Дата: 1 серпня, Четвер
Час проведення: з 14:00 до 16:00
Контактний номер: (044) 501-06-42